PL EN


2018 | 3(29) | 15-34
Article title

Research fields in the area of planning and implementation of internal and external public relations activities

Content
Title variants
PL
Obszary badawcze w zakresie planowania oraz realizacji działań wewnętrznego i zewnętrznego Public Relations
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article constitutes a presentation of the areas of research which can be used in course of planning and implementation of public relations activities in a company. Also, those which can be regarded as crucial and necessary have been highlighted. Research described in the article concerns to a large extent building image and relations with the representatives of a company’s environment. In the publication areas of research conducted by means of various techniques, e.g. CATI, CAWI have been presented. The material also presents a method which is supposed to systematize research projects. It makes it possible to use comprehensive data collected in a company in the decision-making process. The article also contains a presentation of analyses which are conducted in association with the process of preparing a company for potential image crises and carried out during and after the emergence of threats bearing the characteristics of an image crisis.
PL
Artykuł stanowi prezentację obszarów badań, które są możliwe do wykorzystania w ramach planowania i wdrożenia działań public relations w przedsiębiorstwie. Wskazane zostały także te, które można uznać za kluczowe i niezbędne. Badania opisywane w artykule dotyczą w głównej mierze budowania wizerunku oraz relacji z przedstawicielami otoczenia firmy. W publikacji zaprezentowane zostały obszary badań, które realizuje się różnymi technikami, w tym np. CATI, CAWI. W materiale wskazana została także metoda, której celem jest systematyzacja projektów badawczych. Pozwala ona na wykorzystanie całościowych danych zebranych w przedsiębiorstwie w procesie podejmowania decyzji. Artykuł zawiera także prezentację analiz jakie przeprowadza się w związku z procesem przygotowania firmy na potencjalne kryzysy wizerunkowe oraz realizowane w trakcie i po wystąpieniu zagrożeń o charakterze kryzysu wizerunkowego.
Publisher
Year
Issue
Pages
15-34
Physical description
Dates
online
2018-09
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kucińska, A., Kołosowski M. (2009). Zastosowanie metody SERVPERV do oceny zadowolenia klienta, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, t. 2 pod red. R. Knosali. Opole .
 • Maruszewski, K. (2007). Kryzys w public relations. W: H. Przybylskiego (red). Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Miotk, A. (2012). Badania w public relations. Warszawa: Difin.
 • Sajewicz, M., Badania w public relations. W: Tworzydło, D., Chmielewski Z. (2010). Badania i pomiar efektów w public relations. Rzeszów.
 • Tworzydło, D. (2017). Public relations praktycznie. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline.
 • Tworzydło, D., Olędzki, J. (2008). Leksykon public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline.
 • Tworzydło, D. (2008). Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • http://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/co-to-jest-dobre-miejsce-pracy-poznaj-test-12-pytan-gallupa (dostęp 01.04.2018).
 • https://www.curzonpr.com/theprinsider/measurements-prroi-branding-digital-marketing/ (dostęp: 03.2018).
Notes
EN
Available in Open Access. (EN)
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f312663c-8a3f-4bbf-bd1f-c561f9642549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.