Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 143-150

Article title

Nationalisation and Reprivatisation in Warsaw

Title variants

PL
Nacjonalizacja i reprywatyzacja w Warszawie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Real estate has always been an inseparable component of the history of human kind, reflecting historical events in a very wide spectrum on may occasions referenced in historical events from the ancient times, through the investiture dispute, till the Russian revolution. Nationalisation, is the process of transforming private assets into public assets by bringing them under the public ownership of a national government or state. Reprivatisation, on the other hand, is a process that leads to restitution of property that has been overtaken by the state in the way of nationalization or expropriation, to its former owners or their legal successors. The article describes the nationalization performed in Warsaw by communist authorities, and the later the reprivatisation procedure.
PL
Nieruchomości były i są nieodłącznym elementem historii ludzkości, stanowiąc punkt odniesienia w historycznych wydarzeniach w bardzo szerokim spectrum, od czasów antycznych, poprzez okres sporu o inwestyturę, po rewolucję bolszewicką. Nacjonalizacją jest przejęcie przez państwo, w drodze aktu prawnego, prywatnego mienia na własność państwa lub samorządu. Reprywatyzacją natomiast nazywa się proces polegający na zwrocie poprzednim właścicielom lub ich następcom prawnym mienia zabranego właścicielom przez państwo w drodze wywłaszczenia bądź nacjonalizacji. Niniejszy artykuł opisuje proces nacjonalizacji dokonany w Warszawie przez władze komunistyczne i późniejszy proces reprywatyzacji.

Journal

Year

Volume

63

Pages

143-150

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f317adbe-9d54-4e3a-89f8-cabb98cfdee3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.