PL EN


2016 | 64 | 4 | 41-54
Article title

Philosophy, Christian Philosophy, and Christian Faith: Reply to Hasker

Authors
Content
Title variants
PL
Filozofia, filozofia chrześcijańska a wiara chrześcijańska: odpowiedź Haskerowi
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Many Christians seek to understand how their Christian faith relates to what goes by the name “philosophy.” They eventually see that no single well-defined subject goes by the name “philo­so­phy.” It does not help matters that the term “philosophy” is among the most variably used terms in the English language, even among academic philosophers. This raises the question of how a Chri­stian philosopher should proceed with inquiry about the relation between Christian faith and philo­sophy. This paper offers an answer in terms of “Christ-shaped” philosophy, and replies to some criticisms from William Hasker.
Wielu chrześcijan stara się zrozumieć, w jaki sposób ich wiara chrześcijańska odnosi się do tego, co znane jest pod nazwą „filozofia”. Ostatecznie przekonują się oni, że nie istnieje jeden wy­raź­nie określony przedmiot, który w sposób wyłączny określałaby nazwa „filozofia”. Nie ułat­wia sprawy fakt, że termin ten należy do najbardziej wieloznacznie używanych terminów języka angielskiego, nawet wśród filozofów akademickich. Powstaje zatem problem, w jaki sposób filo­zof chrześcijański ma prowadzić badania w zakresie relacji, jaka zachodzi między wiarą chrze­ści­jańską a filozofią. Niniejszy artykuł proponuje odpowiedź na to pytanie w kategoriach filozofii „ukształ­towanej przez Chrystusa”; odpowiada on również na niektóre zarzuty ze strony Williama Haskera.
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
41-54
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Loyola University Chicago
References
 • BUBER, Martin. 1923. I and Thou, translated by Ronald Gregor Smith. New York: Charles Scribner’s Sons, 1958.
 • GILKEY, Langdon. 2001. On Niebuhr. Chicago: University of Chicago Press.
 • HASKER, William. 2016. “How Christian Can Philosophy Be?” Roczniki Filozoficzne 64 (this issue): 21–40
 • MOSER, Paul K. 2013. The Severity of God. Cambridge: Cambridge University Press.
 • MOSER, Paul K. 2014. “Toward Christ-Shaped Philosophy.” In Christian Scholarship in the 21st Century, edited by Thomas M. Crisp, Steve Porter, and Gregg Ten Elshof, 34–52. Grand Rapids: Eerdmans.
 • MOSER, Paul K. 2015. “New Testament Apologetics, Arguments, and the End of Apologetics as We Know It.” Philosophia Christi 17, 385-95.
 • MOSER, Paul K. 2016a. “The Conformation Model.” In Four Views on Christianity and Philo¬so¬phy (Counterpoint Series), edited by Paul Gould and Richard Davis, 175–200. Grand Rapids, MI: Zondervan/Harper.
 • MOSER, Paul K. 2016b. “Reason and Faith in God.” Roczniki Filozoficzne 64 (this issue): 5–20.
 • NIEBUHR, Reinhold. 1949. Faith and History. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • RICHARDSON, Alan. 1956. “Reinhold Niebuhr as Apologist.” In Reinhold Niebuhr: His Religious, So¬cial, and Political Thought, edited by C.W. Kegley and R.W. Bretall, 215–28. New York: Macmillan.
 • TILLICH, Paul. 1957. Dynamics of Faith. New York: Harper & Row.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f32009dc-f5f6-436d-88b0-222e2904a714
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.