PL EN


2013 | 4 | 1 | 141-145
Article title

Spiritual mission of high school education

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author of the article attempted to analyze the spiritual foundations of highschool education and its role and importance in modern Ukraine
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
141-145
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Бугрій В.С. (2011), Теоретичні засади краєзнавчої роботи учнів у педагогічній думці України//Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 червня 2011 р., Суми), Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Суми РВВ СОІППО.
  • Внукова О.М. (2003), Розвиток політичної культури студентів/Метод. Рекомендації, К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.
  • Горон А.В. (2011), Прогрес та духовність//Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 червня 2011 р., Суми), Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Суми РВВ СОІППО.
  • Корецька А. (2003), Духовність – основа самовиразу//Творчість у контексті розвитку людини. Матеріали Міжнародної наукової конференції, К.
  • Чекаль Л.А. (2005), Теоретико-світоглядні засади розвитку університетської аграрної освіти в умовах сучасної України//Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2005 р.), ч. 2, К.
  • Черній А.М. (2012), Духовний вимір людини, Ніжин: ПП Лисенко.
  • Шейко В.М. (2000), Поняття „культура” як феномен суспільства//Вісн. КНУКіМ. Серія „Історія”: Зб. наук. праць., № 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f325c9b1-35eb-4850-a636-525f6678c153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.