PL EN


2018 | 1 | 204-226
Article title

Integracja seksualna młodzieży jako wyraz dojrzałości seksualnej

Authors
Content
Title variants
EN
The sexual integration of the youths as a reflection of sexual maturity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Seksualność młodzieży jest zjawiskiem frapującym i przedstawicieli nauki, i rodziców nastolatków. W obliczu licznych zagrożeń harmonijnego rozwoju seksualnego adolescentów, oraz uwzględniając wagę tego okresu życia w kontekście seksualności, zasadne wydaje się podejmowanie namysłu nad szeroko rozumianą seksualnością młodzieży, w wyniku którego wiedza zostanie nie tylko pogłębiona, ale również wykorzystana dla poprawy jakości funkcjonowania człowieka. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji integracji seksualnej młodzieży. W toku prowadzonych analiz zestawiona zostaje ona z klasycznymi koncepcjami dojrzałości seksualnej. W końcowej części pracy przedstawione są najważniejsze wyniki badań empirycznych dotyczące poziomu integracji seksualnej młodzieży.
Year
Issue
1
Pages
204-226
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bancroft J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 • Bartnik Cz. (2005). Osoba ludzka – jej wymiar społeczny i transcendentny. Ethos, 69-70, 41-49.
 • Izdebski Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kucz E.A. (2011). Biologiczne aspekty seksualności człowieka. W: M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lew-Starowicz Z. (1990). Słownik seksuologiczny. Warszawa: Agencka Omnipress.
 • Lew-Starowicz Z. (2004). Encyklopedia erotyki. Warszawa: Muza.
 • Lew-Starowicz Z. (2010). Seksuologia psychospołeczna. W: Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii. Warszawa: Wydawnictwa Lekarskie PZWL.
 • Obuchowska I., Jaczewski A. (2002). Rozwój erotyczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Oleś M. (1998). Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Ryś M. (1999). Dojrzałość. W: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa-Łomianki: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f32669d0-0e1c-42ba-8ecf-c9a3844d17eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.