PL EN


Journal
2014 | 12 | (1)22 | 64-86
Article title

Wirtualne oblicze realnego filozofa. O uprawianiu filozofii i tożsamości filozofa w kontekście globalnej sieci komunikacji

Authors
Title variants
EN
Virtual image of a real philosopher. On practicing philosophy and the philosopher’s identity in the context of global communication network
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
While discussing the issues indicated in the title, it has been assumed that intensive use of information technologies by philosophers and the presence of philosophy in the Internet resources make the presence of contemporary philosophy and philosophers’ activeness in the e-environment also an object of historical-philosophical studies. These studies, especially when dealing with modern times, should not disregard the Internet. What may appear is a questionable belief that such historical-philosophical research can be done by anyone (with elementary knowledge of philosophy) who can insert into the search engine the philosopher’s name and keywords which indicate the problem area they focus on. What is more, if the whole output of philosophy is placed in internet resources, there will not be a need for practicing “book” history of philosophy any longer. This history used to familiarize with the contents of source texts and comprised (monographically arranged) knowledge of philosophers’ views and their life. Yet at websites, everyone will be able to find the philosophical issues they are interested in. By doing this, everyone will “create” their own (authorial?) selection or set of information on a particular philosopher and his/her works. Before the processes of digital democratization in science and philosophy radicalize (as some researchers predict), it is already now worth to make attempts at tracing and presenting (with due foundation in the tradition of historical-philosophical studies) the “virtual image” of the contemporary philosopher, who in reality, is active in his/her broadly understood profession. The figure of Professor Jan Woleński was chosen here – a philosopher with a significant output, whose activity in the e-environment is rather intensive and multisided. What is also taken into account are the transformations which take place in practicing philosophy and in the philosopher’s identity in the context of global communication network. Changes in research methodology of historical-philosophical studies were also considered as, with growing frequency, this methodology makes use of digital techniques of processing information – e.g. the power engine, which reveals the virtual face of philosophers and philosophy itself.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
References
 • W. Marciszewski, Baśń o Internecie, [w:] J. J. Jadacki, Jak studiować filozofię, Warszawa 1996.
 • W. Cellary, Przekazywanie wiedzy drogami elektronicznymi, [w:] Media, edukacja, kultura: w stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań 2012.
 • K. Barani, Rola więzi online w życiu społecznym człowieka, [w:] Psychologiczne konteksty internetu, red. B. Szmigielska, Kraków 2009.
 • J. Slevin, Internet i nowe formy związków ludzkich, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008.
 • T. Goban-Klas, Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?, „Ethos” 2005, nr 1–2 (69-70).
 • M. S. Szczepański, A. Śliz, I agora, i Hyde Park. Lokalizm i Galaktyka Internetu, [w:] Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, red. Ł. Kapralska, B. Pactwa, Kraków 2010.
 • S. Krimsky, Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach nauki i biznesu, tłum. B. Biały, Warszawa 2006.
 • J. Mucha, Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku, [w:] Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, red. J. Mucha, Kraków 2010.
 • W. Cellary, Aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi, [w:] e-Polonistyka, red. A. Dziak, S. Łurek, Lublin 2009.
 • A. Wąsiński, Społeczeństwo informacyjne – wyzwanie dla pedagogiki mediów, Poznań 2003.
 • M. Hetmański, Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy, [w:] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001.
 • A. Wąsiński, W oczekiwaniu na homo sapiens „digital”(?), wokół antropologicznych i pedagogicznych aspektów cyborgizacji człowieka, [w:] Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja – strategie – wyzwania, red. W. Świerczyńska-Głownia, A. Wąsiński, Bielsko-Biała 2011.
 • M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2014.
 • T. Miczka, Tożsamość człowieka w rzeczywistości wirtualnej, [w:] Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną, red. A. Wojtowicz, Poznań 2006.
 • T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice 2002.
 • http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos5/texty/miczka.htm
 • K. Trzęsicki, Witold Marciszewski. Życie, twórczość, poglądy, środowisko akademickie, [w:] Ratione et Studio. Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu w darze, red. K. Trzęsicki, Białystok 2005.
 • W. Marciszewski, Sztuka dyskutowania, Warszawa 1996.
 • W. Marciszewski, Tajniki Internetu, Warszawa 1994.
 • http://blog.marciszewski.eu/?p=1851.
 • K. Wieczorek, Spotkanie w sieci. Nowe nośniki informacji jako Zwischensphaere (perspektywa filozofii dialogu), [w:] Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną...
 • A. Lekka-Kowalik, R. Lizut, Aksjologiczny fundament społeczeństwa informacyjnego, „Ethos” 2005, nr 1–2 (69-70).
 • M. Koszowy, Informacja – prawda – społeczeństwo. Próba uporządkowania problematyki, „Ethos” 2005, nr 1-2 (69-70).
 • D. Johnson, Czy globalna struktura informacyjna ma charakter demokratyczny?, tłum. A. Lekka-Kowalik, „Ethos” 1998 nr 4 (44).
 • L.W. Zacher, Informacyjne transformacje społeczeństw i jednostek – perspektywa generacyjna, [w:] Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie, red. A. Karpińska, Białystok 2010.
 • L.W. Zacher, Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych, [w:] https://www.ur.edu.pl/file/50198/41.pdf
 • Zob. M. Hetmański, M. Marzewska, Tożsamość osobowa w procesie telekomunikacji, „Ethos” 2005, nr 1-2 (69-70).
 • W. Branicki, Tożsamość a wirtualność, Kraków 2009.
 • K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Warszawa 2012.
 • http://www.glli.uni.opole.pl/dokumenty/Wolenski_CV_en.pdf.
 • http://www.filozofia.org.pl/31-uncategorised/archiwum-czatu/18-prof-jan-woleski.
 • W. Cellary, Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wątku edukacyjnego, [w:] Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego, opr. R. Hnatuszko, Warszawa 2003.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wole%C5%84ski.
 • m.in. portal „Nauka Polska”: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=6436&lang=pl.
 • http://www.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=3&r=43&s=1.
 • http://wsiz.rzeszow.pl/kadra/jwolenski/default.aspx.
 • http://www.holocaust.uj.edu.pl/centrum/rada/jan-wolenski.
 • http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-jan-wolenski-laureat-nagrody-fnp-2013/.
 • http://judaicafotografie5771.wordpress.com/2011/04/11/szkice-o-kwestiach-zydowskich-promocja-ksiazki-profesora-jana-wolenskiego.
 • http://www.instytucja.pan.pl/index.php/55-czonkowie-korespondenci/wydzia-i14/1452-hertrich-woleski-jan.
 • http://kongresakademicki.pl/wprowadzenie-do-sesji-relacje-miedzypokoleniowe-w-srodowisku-naukowym/.
 • http://www.polskieradio.pl/8/650/Artykul/983908,Spotkanie-z-prof-Janem-Wolenskim-.
 • http://www.kuznica.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=302:przyjaciel-kunicy-nagrodzony&catid=1:latest-news&Itemid=50.
 • http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398295,jan-wolenski---pokazal-swiatu-polskich-filozofow.html.
 • J. Woleński, Essays on Logic and Its Applications in Philosophy, Frankfurt am Main 2011. http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/w/Wolenski:Jan.
 • J. Woleński, Jan Łukasiewicz on the liar paradox, logical consequence, truth, and induction, „Modern Logic” 1994, vol. 4, nr 4
 • http://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.rml/1204835353.
 • http://wsiz.rzeszow.pl/kadra/jwolenski/default.aspx.
 • http://plato.stanford.edu/entries/lvov-warsaw/
 • http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/7229/jan-wolenski-prorektorem-wsiiz-w-rzeszowie.
 • http://hej.rzeszow.pl/prof._jan_wolenski_z_wsiiz_laureatem_polskiego_nobla_2013,artykul17919.html.
 • J. Woleński, Is Identity a Logical Constant and Are There Accidental Identities?, „Studia Humana” 2012, Volume 1:3.
 • http://studiahumana.com/author,Jan-Wolenski.html.
 • http://studiahumana.com/about-us.html.
 • M. Rembierz, Odkrywanie tożsamości żydowskiej w cieniu Holokaustu a dziedzictwo polskiej wielokulturowości – wyzwania dla edukacji i dialogu międzykulturowego, „Edukacja Międzykulturowa” 2014, nr 3.
 • J. Woleński, Szkice o kwestiach żydowskich, Kraków–Budapeszt 2011; http://www.austeria.pl/d4470_szkice_o_kwestiach_zydowskich.html.
 • http://www.prawy.pl/felieton/3824-stanislaw-michalkiewicz-ateista-syn-przymierza-i-agnostyk.
 • http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1512030,1,tajemnicza-bnai-brith.read.
 • http://www.znak.org.pl/index.php?lang1=pl&page1=news&subpage1=news00&infopassid1=4689&scrt1=sn.
 • http://judaicafotografie5774.wordpress.com/2008/10/16/profesor-julian-aleksandrowicz-in-memoriam-16_10_2008-r/img_0058-3/.
 • http://judaicafotografie5770.wordpress.com/2009/11/03/prof-maria-orwid-in-memoriam-spotkanie-z-udzialem-jej-przyjaciol-i-uczniow-3_11_2009/.
 • http://judaicafotografie5770.wordpress.com/2009/11/19/wokol-tekstu-prof-leszka-kolakowskiegoantysemici-5-tez-nienowych-i-przestroga-z-1957-roku-spotkanie-z-udzialem-prof-jana-wolenskiego-19_11_2009/.
 • http://www.znak.org.pl/?lang1=pl&page1=news&subpage1=news00&infopassid1=1181&scrt1=sn.
 • http://polishinstitute.org.il/pl/events-archive/details/276-Anti-Semitism.html?pop=1&tmpl=component.
 • Blask Talmudu. Rozmowa z prof. Janem Woleńskim. A. Szostkiewicz, współpr. A. Mazurczyk, „Polityka” (18 II 2011, wersja internetowa) http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1512848,2,rozmowa-z-prof-janem-wolenskim.read#ixzz2Ii2YBrTN .
 • http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/WolenskiPanoramaanty-antysemityzmu/menuid-431.html.
 • J. Woleński, Uwagi do polemiki Stanisława Krajewskiego z Janem Hartmanem, http://www.otwarta.org/index.php/jan-wolenski-uwagi-do-polemiki-stanislawa-krajewskiego-z-janem-hartmanem/.
 • http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20131204/uboj-rytualny-jest-dzis-nie-do-obrony.
 • http://www.klubhubertus.pl/2011/10/5-x-2011-zwierzeta-i-ich-prawa-relacja.html
 • J. Woleński, Podmiotowość zwierząt w świetle filozofii, [w:] Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, red. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, Toruń 2012.
 • http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/PPRA-9EHJME
 • http://salonowcy.salon24.pl/454746,wildstein-dziwnie-spuscil-z-tonu-przy-wolenskim.
 • http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/serwis/pdf/diam23wolenski.PDF.
 • http://salonowcy.salon24.pl/592570,o-wyzszosci-zydow-nad-gojami-wg-prof-jana-wolenskiego.
 • http://forumakademickie.pl/fa/2014/01/patrze-na-rzeczywistosc-oczami-innych/.
 • http://wyborcza.pl/magazyn/1,136820,15545476,Sokrates_na_polskiej_biesiadzie.html.
 • http://wyborcza.pl/magazyn/1,136823,15665296,Filozofia_zyje__a_filozofowie_maja_sie_dobrze.html.
 • http://hartman.blog.polityka.pl/2014/03/06/sokrates-do-muru-przyparty/.
 • http://www.v-lo.krakow.pl/o-szkole/wszechnica-witkowskiego/2010.
 • http://wszechnica.org.pl/14/478/jan_wolenski.
 • Patrzę na rzeczywistość oczami innych. Rozmowa z prof. Janem Woleńskim, „Forum Akademickie” 2014, nr 1; http://forumakademickie.pl/fa/2014/01/patrze-na-rzeczywistosc-oczami-innych/.
 • J. Woleński, Czas najwyższy powiedzieć dość (na marginesie nowych zasad oceny czasopism), „PAUza Akademicka” 2012, nr 174.
 • http://forumakademickie.pl/fa/2014/04/publikacje-i-punkty/.
 • http://kongresakademicki.pl/wprowadzenie-do-sesji-relacje-miedzypokoleniowe-w-srodowisku-naukowym/.
 • J. Woleński, Język a umiędzynarodowienie nauki polskiej, „PAUza Akademicka” 2014, nr 244 (6 III), s. 3;
 • http://pauza.krakow.pl/244_3_2014.pdf.
 • J. Woleński, Rady Eskimosa dla Konga Belgijskiego („Gazeta Wyborcza” 13 III 2014); tekst dostępny i komentowany w sieci: http://wyborcza.pl/magazyn/1,136822,15620679,Rady_Eskimosa_dla_Konga_Belgijskiego.html.
 • J. Woleński, Uczelnie prowincjonalne, „PAUza Akademicka” 2012, nr 179 (4 X), s. 2; http://pauza.krakow.pl/179_2_2012.pdf.
 • http://www.rp.pl/artykul/392540.html
 • http://kulturaliberalna.pl/2010/12/21/wolenski-kozlowska-prusak-obirek-gonczarska-kolarzowski-swieta-swieta-ile-miejsca-dla-religii-w-liberalizmie-i/.
 • http://wyborcza.pl/1,75400,15076082,Prof__Wolenski__jestem_za_tym__zeby_filozofia_zastapila.html#ixzz2pvc
 • http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/51,114377,12574673.html?i=1 (28 IX 2012)
 • J. Woleński, Przedmowa do polskiego wydania książki Ateizm, Warszawa 2013, s. IX-XXXVIII.
 • http://stefankubow.blogspot.com/2014/05/czym-jest-ateizm.html.
 • http://racjonalista.tv/julian-baggini-ateizm-bardzo-krotkie-wprowadzenie/.
 • J. Woleński, O jakim Bogu mowa? „Diametros” 2005, nr 4 (czerwiec).
 • M. Agnosiewicz, Kraków racjonalistyczny, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5624
 • http://www.humanizm.net.pl/janw.htm.
 • http://tygodnik.onet.pl/forum/eskalacja,998397,czytaj-popularne.html.
 • http://judaicafotografie5768.wordpress.com/2007/11/26/bezdroza-wspolczesnego-antyintelektualizmu-wyklad-abp-prof-jozefa-zycinskiego/.
 • http://www.adamwalanus.pl/vip_zycinski.html.
 • http://ekai.pl/wspomnienia/x50736/jestem-jozef-wasz-brat/.
 • K. Wieczorek, Ślad, obecność, piętno imienne. O inkontrologii i ergantropii Andrzeja Nowickiego, „Kultura i Wartości” 2013, nr 1
 • http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2011/11/Krzysztof-Wieczorek-%C5%9Alad-obecno%C5%9B%C4%87-pi%C4%99tno-imienne1.pdf.
 • http://www.adamwalanus.pl/2011/heller75.html (zdjęcia datowane: 22 X 2011).
 • http://www.adamwalanus.pl/2012/cc120211.html.
 • J. Woleński, Pętle semantyczne, [w:] Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, red. B. Brożek, J. Mączka, W. P. Grygiel, M. L. Hohol, Kraków 2011.
 • J. Woleński, Theology and Logic, [w:] Logic in Theology, red. B. Brożek, A. Olszewski, M. Hohol, Kraków 2013.
 • http://adamwalanus.pl/2014/cf10a/index.html.
 • http://sztukpuk.art.pl/assets/recenzje/forum/wolenski_balanga.htm.
 • http://sztukpuk.art.pl/assets/recenzje/forum/wolenski/pages/62.htm
 • K.R. Popper, Logika nauk społecznych, [w]: tenże, W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat, tłum. A. Malinowski, Warszawa 1997.
 • http://forumakad.pl/archiwum/2004/11/12-df-filozofia_polska_w_swiecie.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f32d394d-8ea0-4b5e-915a-5e934bffdc4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.