PL EN


2017 | 475 | 331-342
Article title

Wiarygodność sprawozdawczości gminy dla celów zarządczych w świetle centralizacji rozliczeń podatku VAT

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie na podstawowe problemy dotyczące jakości danych ujętych w sprawozdawczości gminy, wykorzystywanych między innymi w bieżącym zarządzaniu finansami jednostki. Problematyka zachowania wiarygodności tych danych ściśle wiąże się z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Realizację celu pracy oparto na studiach literatury przedmiotu, regulacji prawnych, a ponadto dokonano analizy wybranych zagadnień dotyczących systemu rachunkowości i sprawozdawczości gmin. Na przykładach niektórych kategorii finansowych dowiedziono, że część danych sprawozdawczych nie spełnia kryteriów porównywalności i wiarygodności. Przedstawiono własną propozycję sposobu ujęcia wybranych zdarzeń związanych z omawianym zagadnieniem w celu zwiększenia wartości poznawczej sprawozdań gminy, zwłaszcza dla organu zarządzającego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f32e8459-2998-4240-beaa-bf11f25ed86d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.