PL EN


2018 | 5 | 195-201
Article title

Człowiek. Pedagog. Mistrz. Wspomnienie o Profesorze Januszu Gniteckim (1945-2008)

Content
Title variants
EN
Man. Educator. Master. Memories of Professor Janusz Gnitecki (1945-2008).
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
5
Pages
195-201
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Gnitecki J. (1994), Uniwersalne Prawa Kosmosu. Problem rozpoznawania, rozumienia i akceptacji, Wydawnictwo UAM, Poznań.
  • Gnitecki J. (1996a), Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra.
  • Gnitecki J. (1996b), Teoria zintegrowanych zadań szkolnych, Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań.
  • Gnitecki J. (1997), Supernauczanie. Perspektywy nowej edukacji, Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań.
  • Gnitecki J. (1998), Zasada ambiwalencji zrównoważonej i zasada spójności w filozofii, nauce i edukacji, Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań.
  • Gnitecki J. (2002), Kompetencje i zwiększanie szans edukacyjnych nauczycieli w cyklu życia w warunkach postępującej globalizacji, [w:] E. Kozioł, E. Kobyłecka (red.), W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra, 53-75.
  • Gnitecki J. (2006), Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań.
  • Gnitecki J. (2007), Badanie efektywności procesów i programów kształcenia w okresie współczesnej zmiany formacyjnej, [w:] J. Gnitecki (red.), Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój uczniów w okresie współczesnej zmiany formacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań, 33-58.
  • Gnitecki J., Pasterniak W. (1993), Wychowanie jako poszukiwanie wartości, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f335212a-6b84-433f-86bb-18215bcb6cf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.