PL EN


2015 | 3 | 115-139
Article title

Wybrane problemy szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej z perspektywy prasy emigracyjnej

Content
Title variants
EN
Selected problems of polish education in western europe and in central and eastern europe from the perspective of the polish press in exile
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article highlights the constant presence of Polish higher education in Western and in Central and Eastern Europe as a topic in the columns of Polish papers published in exile: „Dziennik Polski” („Polish Daily”), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” („Polish Daily and Soldier’s Daily”), „Polska Walcząca. Żołnierz Polski na Obczyźnie” („Poland at War. Polish Soldier in Exile”), „Orzeł Biały” („The White Eagle” – Polish national emblem), „Wiadomości” („News”), „Skrzydła. Wiadomości ze świata” („Wings. World News”), „Myśl Lotnicza” („Aviation Thought”), „Lwów i Wilno” („Lviv and Vilnius”) and Paris „Kultura” („Culture”). Their editors agitated for the acquisition of a university education by Poles in exile so that they might better serve the rebuilding of Poland after the war. They reported on academic, organisational and publishing events. They presented the academic accomplishments of Poles, as well as graduations of students and PhDs. They distributed information about scholarships. These issues have also been discussed since 2004 (when Poland joined the EU) in Polish émigré papers in the UK – „Cooltura” („Coolture”), „Polish Express”, „Nasza Anglia” („Our England”), „Nowy Czas” („New Time”) – and Ireland – „Polska Gazeta” („Polish Newspaper”). The periodicals are supported by internet portals, such as: Expatpol.com, Goniec.com, Gazeta.ie, Dublinek.net, Londynek.net.
Year
Issue
3
Pages
115-139
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • 40-lecie obozu uniwersyteckiego we Fryburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1980, nr 251.
 • 465 studentów polskich we Francji w ciężkich warunkach materialnych, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 77.
 • 2200 studentów poza Krajem korzysta z opieki Towarzystwa Pomocy Polakom, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 49.
 • Atapin B., Śp. Tadeusz Klimowski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1981, nr 229, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 39.
 • Biliński J., Studia techniczne we Włoszech (Powojenna działalność II Korpusu), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1987, nr 16.
 • Bywalec, Podsłuchane, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 165.
 • Bywalec, Podsłuchane, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 2.
 • Chrobot B., Letni Uniwersytet Kultury Polskiej – Rzym 1988, „Orzeł Biały”, 1988, nr 1434.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Aneks, w: taż, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce, 2011.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Dipisi polscy na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1945–1964, w: taż, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce, 2011.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce, 2011.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce, 2005.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989.
 • Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce, 2008.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Kielce, 2014.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Polskie portale internetowe oraz tygodniki w wersji elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Media i Społeczeństwo”, [Bielsko-Biała],
 • 2011, nr 1.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Sposoby e-komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Respectus Philologicus”, 2011, nr 19 (24).
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Sposoby e-komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii jako przedłużenie krajowego systemu medialnego, w: Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, red. R. Sierocki, M. Soko-
 • łowski, seria „Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci”, Toruń, 2011.
 • Ciężka sytuacja studentów na Kontynencie zwłaszcza zbiegłych ostatnio z Polski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1953, nr 92.
 • Czy młode pokolenie wynaradawia się? Zjazd Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 258.
 • Deryng A., Studia wyższe Polaków w Madrycie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1966, nr 301.
 • Do Monachium z wykładem prof. Tadeusz Sulimirski – archeolog, dziekan Wydziału Humanistycznego PUNO, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 88.
 • Dom Studentów Polskich w Maisons Alfort pod Paryżem, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 3.
 • Draus J., Terlecki R., Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939–1945, seria „Nauka dla Wszystkich”, nr 382, Wrocław i in., 1984.
 • Dunin P., Zjazd naukowy w Monachium, „Orzeł Biały”, 1948, nr 39 (325).
 • Dyplomy dla Polaków w Szwecji – w Instytucie Technicznym w Sztokholmie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 17.
 • Dyplomy PUNO w Chicago, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1982, nr 2.
 • Działalność Fundacji Kościuszkowskiej, „Dziennik Polski”, 1942, nr 507.
 • Działalność Samopomocy Lotniczej w 1947 roku, „Skrzydła. Wiadomości ze świata”,
 • 1948, nr 4 (520).
 • Dzieci i studenci polscy w Hiszpanii pod opieką władz i organizacji społecznych, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 139.
 • Dziś nastąpi w Strasburgu otwarcie Uniwersytetu Wolnej Europy dla studentów zza żelaznej kurtyny, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 270.
 • Fundacja Rzymska im. M. J. Umiestowskiej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”,
 • 1950, nr 279.
 • Grochowska M., Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, seria „Autorytety”, Warszawa, 2009.
 • Hełczyński B., Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesorów i Docentów Szkół Wyższych
 • – International Association of University Professors and Lecturers, „Orzeł Biały”, 1948,
 • nr 24 (310).
 • III Zjazd Studentów Polskich w Brukseli, „Orzeł Biały”, 1948, nr 41 (327). Informator Uniwersytecki PUNO, Londyn, 1983/1984.
 • (J.), Śp. Prof. Jan Łukasiewicz zmarł 13.2.56 w Dublinie – filozof z Uniwersytetu Lwowskiego, ze szkoły prof. K. Twardowskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”,
 • 1956, nr 51.
 • J. A. P., Śp. Prof. dr Zdzisław Stieber, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1981, nr 211, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 36.
 • J. M., Profesorowie polscy na obczyźnie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1958, nr 310.
 • J. M., Zgon polskiego badacza Antarktydy w Waszyngtonie – Arctowskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1958, nr 59.
 • Japoński uczony – laureatem Nagrody Nobla. Fizyk – prof. Hideki Yukawa, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 264.
 • Jerzy Adolf Sowilski, etnolog ze Lwowa, uczony polski zamordowany przez Indian w dżungli Paragwaju, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 296.
 • Jubileusz prof. Tadeusza Sulimierskiego, „Orzeł Biały”, 1979, nr 173 (1320).
 • K. A., Amsterdamski Zjazd Filozofów, „Orzeł Biały”, 1948, nr 41 (327).
 • Kolegium Wolnej Europy w Strasburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1953, nr 282.
 • Kołdycz T., O zwrot stypendiów we Francji, „Orzeł Biały”, 1951, nr 50 (493).
 • Kołdycz T., Studia wyższe Polaków we Francji. Cz. 1, „Orzeł Biały”, 1948, nr 20 (306).
 • Kołdycz T., Studia wyższe Polaków we Francji. Cz. 2, „Orzeł Biały”, 1948, nr 21 (307).
 • Kondratowicz W., Śp. Prof. Maria Ossowska, „Orzeł Biały”, 1974, nr 122 (1269).
 • Korczyński A., Studenci polscy w Szwajcarii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 109.
 • Korowajczyk W., Siłaczki i siłacze, „Orzeł Biały”, 2001, nr 1579–1580/I–II.
 • Kossowska S., prof. Ignacy Wieniewski – wspomnienie pośmiertne, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1986, nr 211.
 • Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku, Lublin, 1976–1988, t. 1–5.
 • Kowalik J., Czasopiśmiennictwo, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, Londyn, 1965, t. 2.
 • K-ski [Klibański] I., 50-lecie Nagrody Nobla, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 296.
 • Ku czci śp. Prof. Stanisława Strońskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 274.
 • Kulaszewski A., Wspomnienie o „Profesorze” (Zdzisławie Stahlu), „Orzeł Biały”, 1988, nr 1426/XVIII.
 • Kurs dla Młodzieży w Domu Kombatanta, „Orzeł Biały”, 1951, nr 3 (446).
 • L. B., Nauka przedmiotów ojczystych, „Orzeł Biały”, 1951, nr 3 (446).
 • Laskowski Z., Jeszcze w sprawie studentów polskich we Francji, „Orzeł Biały”, 1948, nr 47 (333).
 • Leszczyc Z., Światło w obozach. Polscy internowani w Szwajcarii nie marnują czasu, „Dziennik Polski”, 1943, nr 882.
 • Liceum Polskie w Sztokholmie, „Dziennik Polski”, 1942, nr 48.
 • Liceum w Wetzikon. Szwajcaria, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1038.
 • Los Domu Akademickiego we Francji, „Orzeł Biały”, 1948, nr 32 (318).
 • Luty – miesiącem Wolnej Nauki Polskiej na Obczyźnie, „Dziennik Polski i Dziennik
 • Żołnierza”, 1987, nr 35.
 • Majcherczyk J., Nauczycielstwo polskie w północnej Francji, „Orzeł Biały”, 1947, nr 42 (276).
 • Manifestacje pro węgierskie [!] – 2000 studentów w milczącym pochodzie w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 273.
 • Matyja M., Internowanie polskiej 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii w latach 1940–1945 na podstawie V konwencji haskiej z 1907 roku, Brzezia Łąka, 2013.
 • Mękarska J., Eugeniusz Romer – geograf niepodległej Polski, zmarł w Krakowie 28.1.1954,
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1954, nr 55.
 • Mielczarek T., Raport o śmierci polskich gazet, Warszawa, 2012.
 • Międzynarodowy sukces polskiego przyrodnika, dr Radzewskiego z Londynu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1954, nr 169.
 • Milczewska U., Polacy w Rumunii i Chorwacji, „Orzeł Biały”, 2001, nr 1579–1580/I–II.
 • Nauka polska w Szwecji w sprzyjających warunkach, „Dziennik Polski”, 1942, nr 625.
 • Nauka w II Korpusie, żołnierze studiują na wyższych uczelniach włoskich w Rzymie,
 • Bolonii, Mediolanie, Turynie i Florencji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 84.
 • Nowi laureaci Nobla – w 60. rocznicę śmierci wynalazcy dynamitu i wielkiego magnata przemysłowego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 305.
 • O 155 stypendiów dla studentów polskich we Francji apeluje polska organizacja akademicka, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 249.
 • Odczyty dr M. Michajłowicza, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 241.
 • Osiągnięcia naukowe Polaków w Szwajcarii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 79.
 • Ośrodek studiów polskich w Paryżu – Centre d’Etudes Polonaises założony w 1935 r.
 • w Paryżu przy Bibliotece Polskiej przez Polską Akademię Sztuki, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 70.
 • Otwarcie zapisów do Kolegium Wolnej Europy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1954, nr 13.
 • Pierwsi badacze na Antarktydzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1959, nr 57, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 6.
 • Podróż naukowa gen. Zająca do USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 41.
 • Pogrzeb polskiego uczonego zamęczonego przez Gestapo – 15.12.44 w Montmorency
 • pod Paryżem, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 302.
 • Polacy studiują w Belgii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 18.
 • Polacy w diasporze – Uniwersytet Letni Kultury Polskiej – Rzym 1988, „Orzeł Biały”, 1988, nr 1427.
 • Polak konstruktorem nowego typu awionetki, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 123.
 • Polak odkrył wirusa raka – dr Ludwik Gross, dyr. Szpitala w Bronx w Nowym Jorku, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1953, nr 229.
 • Polscy studenci w Belgii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 306.
 • Polska stacja na Antarktydzie nazwana imieniem Antoniego Bolesława Dobrowolskiego,
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1959, nr 26.
 • Polska tablica pamiątkowa na Uniwersytecie w Louvian, „Orzeł Biały”, 1951, nr 25 (468).
 • Polski Instytut Naukowy w Belgii – w Brukseli, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 140.
 • Polski Instytut Naukowy w Belgii, „Orzeł Biały”, 1947, nr 27 (261).
 • Polskie życie kulturalne. Bilans 10-lecia Polskiej Szkoły Średniej we Francji, „Orzeł Biały”, 1955, nr 33–34 (684–685).
 • Prace naukowe z psychologii gen. dr Zająca, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1957, nr 91.
 • Prof. dr Edward Stenz – zmarł w Sztokholmie, znakomity geofizyk, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 80.
 • Prof. Regamey o Powstaniu Warszawskim – Genewa, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 106.
 • Rok pracy naukowców polskich w Wielkiej Brytanii. Walne Zgromadzenie Zrzeszenia
 • Profesorów i Docentów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 259.
 • Roztworowski J., Polak – prawdziwy Europejczyk. Wspomnienie o śp. prof. Adamie Żół-
 • towskim, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1958, nr 118.
 • Różycki F., 100-lecie Einsteina – jego wszechświat i skrzypce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1979, nr 68.
 • Rutkowski B., Polacy na Litwie: obrońmy nasze szkoły, nie dajmy się wynarodowić,
 • „Nowy Czas”, 2011, nr 14 (171).
 • Sensacyjna poprawka w podręcznikach geografii – najwyższy szczyt w Ameryce zdobyli Polacy – Jan Alfred Szczepański i Justyn Wojsznis – wulkan Los Ojos w Andach, w Argentynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 50.
 • Sokołowski Z., Szkolnictwo Polskie we Francji, „Orzeł Biały”, 1948, nr 4 (290).
 • Sołtan J., Wczesne lata Einsteina, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1986, nr 100, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 17.
 • S. T., Albert Einstein – pionier wiedzy atomowej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 94.
 • Stahl Z. , O rolę polskich uczonych na emigracji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1978, nr 255, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 43.
 • Strzałkowski W., Śmierć prof. Tadeusza Kotarbińskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1981, nr 256.
 • Studenci polscy dziękują Uniwersytetowi w Louvain, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 144.
 • Studenci polscy w Belgii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 199.
 • Studenci polscy w Hiszpanii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 290.
 • Studenci polscy w Hiszpanii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 123.
 • Studenci polscy we Francji w obronie Biblioteki Polskiej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 61.
 • Studenci polscy we Włoszech walczą z trudnościami materialnymi, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 214.
 • Studenci polscy we Włoszech, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 309.
 • Studenci w Belgii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 42.
 • Studia o Polsce w Paryżu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 65.
 • Stypendia na studia w Paryżu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1986, nr 269.
 • Szajaska B., Konferencja o szkołach polonijnych, „Nowy Czas”, 2009, nr 16 (132).
 • Szatkowski J., Losy polskich studentów we Włoszech, rubryka „Listy do Redakcji”, „Orzeł Biały”, 1951, nr 6 (449).
 • Szkoła polska w Eisden, „Orzeł Biały”, 1948, nr 15 (301).
 • Śmierć płk dr, [!] doc. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Wacława Lipińskiego w więzieniu Bezpieki 4.4.49, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 94.
 • Śp. Henryk Tanenbaum – prof. ekonomii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 306.
 • Śp. Prof. Stefan Dąbrowski, b. rektor Uniwersytetu Poznańskiego, chemik, przyrodnik,
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 74.
 • Śp. Prof. Wacław Borowy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 288.
 • Śp. Walerian Charkiewicz – dr filozofii, polonista, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 155.
 • T. K., Po wakacjach polskiej młodzieży akademickiej we Francji, „Orzeł Biały”, 1948, nr 43 (329).
 • Tułasiewicz W. F., Uniwersytet Wolnej Europy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1952, nr 103.
 • Uniwersytet UNRRA w Monachium, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 74.
 • Uniwersytet w Bolonii o Polakach, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 108.
 • Uniwersytet Wolnej Europy na Uchodźstwie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 177.
 • Uroczyste wręczenie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. węgierskiemu, Hevesy przebywającemu na uchodźstwie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 298.
 • W., 4,5 milionowa polonia szuka dróg, „Dziennik Polski”, 1941, nr 190.
 • Warunki stypendiów na Uniwersytecie Wolnej Europy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1952, nr 60.
 • W. B., Polak, inż. Stanisław Makowiecki, konstruktorem nowego typu awionetki, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 123.
 • Wędrówka z Wilna do Szwajcarii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 67.
 • Wiadomości ze świata. Belgia, „Skrzydła. Wiadomości ze świata”, 1948, nr 4 (520).
 • Wierzbiański B., Nowe możliwości studiów dla młodzieży wychodźczej. Uniwersytet Wolnej Europy w Strasburgu rozpoczyna swoją działalność, „Dziennik Polski i Dziennik
 • Żołnierza”, 1951, nr 250.
 • W sprawie Domu Studentów Polskich w Maisons Alfort, rubryka „Listy do Redakcji”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 87.
 • Wykłady dr Seligi dla Szkotów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 303.
 • Wyniki egzaminów w Oxford, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1977, nr 204.
 • Zakrzewski R., Stała Konferencja w Montrésor – X Sesja Muzeów, Archiwów i Bibliotek
 • Polskich na Zachodzie. 9–11 X 1988 (Francja), „Orzeł Biały”, 1988, nr 1435–1436.
 • Zapisy do Gimnazjum i Liceum Polskiego w Les Ageux, „Orzeł Biały”, 1948, nr 38 (324).
 • Zapisy na Uniwersytet Wolnej Europy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1953, nr 37.
 • Z działalności PUNO – Wolna Trybuna Nauki polskiej przezywa prawdziwy renesans, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1979, nr 49.
 • Z dziejów szkół średnich II Korpusu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1986, nr 300.
 • Zgon polskiego uczonego – 12 XI 1964 – dr Feliks M. Kiciński ppor. ob. 2. Korpusu, „Orzeł Biały”, 1965, nr 6 (1153).
 • Zgon prof. Bohdanowicza, nestora geologii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 142.
 • Zgon prof. Jana Rutkowskiego, historyka gospodarki z Uniwersytetu Poznańskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 130.
 • Zgon prof. Ludwika Ebermana w Winterthur – 9.4.45, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 87.
 • Zgon prof. S. Srokowskiego, wybitnego geografa z Uniwersytetu Warszawskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 201.
 • Zgon prof. Stanisława Strońskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 259.
 • Zgon prof. Syma, biogemika z Akademii Medycznej w Warszawie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 215.
 • Zgon przedstawiciela nauki polskiej, prof. Stanisława Michalskiego z Krakowa, „Dziennik
 • Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 20.
 • Zgon twórcy teorii względności. Einstein umarł na zapalenie woreczka żółciowego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 91.
 • Zgon wielkiego astronoma – Sir Arthura Eddingtona, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 181.
 • Z. J., Jerzy Łojek – śp. Zmarł 7.10.1986 – historyk i pisarz, znawca epoki stanisławowskiej, prasoznawca, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1986.
 • Z. J., Młodzież polska studiuje w Europie Zachodniej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 103.
 • Zjazd Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, „Orzeł Biały”, 1974, nr 115 (1262).
 • Zmarł dr Bernard Czemplik, wykładowca PWL w Edynburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 292.
 • Zrzeszenie Studentów Polskich w Szwecji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 232.
 • Zwierzyńska W., Porto San Giorgio, „Orzeł Biały”, 1981, nr 198 (1344).
 • Z życia kombatantów. Studenci Kombatantom, „Orzeł Biały”, 1951, nr 26 (469).
 • Z życia młodzieży akademickiej. VI Zjazd Zrzeszenia Studentów Polaków za Granicą,
 • „Orzeł Biały”, 1951, nr 43 (486).
 • Z życia Polaków w Szwajcarii. Wspomnienie pośmiertne poświęcone prof. prawa międzynarodowego, Zygmuntowi Cybichowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego zamordowanemu przez Niemców w Warszawie w 1944 r., „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 271.
 • Z życia polskiego w świecie. O pomoc dla Gimnazjum i Liceum w Les Ageux we Francji, „Orzeł Biały”, 1965, nr 25–26 (1172–1173).
 • Z życia polskiego w świecie. Zjazd Związku Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie w Londynie – 20–22 XI 1964, „Orzeł Biały”, 1964, nr 5 (1152).
 • Żołnierze I Dywizji Pancernej mogą się uczyć, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 186.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f34501ae-8950-4a32-8e59-678a01257de8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.