PL EN


2016 | 66 | 91-141
Article title

Inwentarz księgozbioru Wiktorii z Scheillów Wendorffowej jako przykład spisu biblioteczki ziemiańskiej z pierwszej połowy XIX wieku

Content
Title variants
EN
The Inventory of the Book Collection of The Inventory of the Book Collection of Wiktoria z Scheillów Wendorffowa as an Example of the Inventory of the Library of a Polish Landed Gentry Family in the First Half of the Nineteenth Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem pracy jest rękopiśmienny inwentarz księgozbioru Wiktorii z Scheillów Wendorffowej, wykonany na podstawie zapisu testamentowego. Stanowi on przykład spisu XIX-wiecznej biblioteczki ziemiańskiej, który znajduje się w aktach notarialnych. Dokonano rekonstrukcji spisu 222 książek oraz poddano go krótkiej analizie. Zapisy z rękopisu uzupełniono opisami bibliograficznymi poszczególnych odnalezionych pozycji; składają się one z następujących elementów: autor, tytuł, miejsce oraz rok wydania, opcjonalnie dostęp online. Dzięki rekonstrukcji wysunięto wnioski na temat wielkości i wyceny biblioteczki oraz tematyki książek. Pozwoliło to snuć refleksję nad przydatnością pośmiertnych inwentarzy księgozbioru w badaniach bibliologicznych.
EN
This article concerns the manuscript inventory of the book collection of Wiktoria z Scheillów Wendorffowa, which was written according to an extant will. It is an example of the inventory of a nineteenth-century library belonging to a Polish landed gentry family and which is to be found together with other notarial deeds. The list of 222 books has been reconstructed and has briefly analysed. The entries in the manuscripts have been completed with the bibliographical descriptions of particular recovered items and consist of the following elements: author, title, place and year of publication, access online (optional). This reconstruction has led to conclusions concerning both the size and value of the library as well as the subjects of the books. It also allows us to reflect on how useful posthumous inventories of private libraries are for bibliological research.
Year
Volume
66
Pages
91-141
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
author
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-943816-8-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f349198d-7993-412a-be57-28bb9c250007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.