PL EN


2018 | 67 | 167-174
Article title

Macedonia z bliska, Polska z oddali w oczach Zuzanny Topolińskiej [Rec.: Zuzanna Topolińska, Zmiana perspektywy. Gawęda nie tylko językoznawcza. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015. – 136 s.]

Authors
Content
Title variants
EN
MACEDONIA FROM CLOSE UP, POLAND FROM A DISTANCE IN THE EYES OF ZUZANNA TOPOLIŃSKA {Rew: Zuzanna Topolińska, Zmiana perspektywy. Gawęda nie tylko językoznawcza. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015. – 136 s}.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the book Zmiana perspektywy. Gawęda nie tylko językoznawcza [Change of perspective. More than a tale of linguistics] by Zuzanna Topolińska (Cracow 2015). The author of this text emphasizes that the word gawęda [tale] in the book’s subtitle is misleading, given that, despite the style of language used in the book, Topolińska discusses important issues of a linguistic and intercultural nature. In her short essays in the first part of the book Topolińska addresses the organizational structure of philology studies in Poland and Macedonia, she confronts the Polish and Macedonian approach to the dialect general language relationship, she talks about language standards, about the differences between politeness in Poland and Macedonia, as well as the attitude towards women and the outlook toward religion in both countries. In the second part of the book Topolińska takes up lexical issues, giving examples of how under the influence of spiritual culture certain words in Polish and Macedonian that derive from the same core have taken on a different meaning. The author of the article concludes that this short and very personal book by Topolińska fulfills its task and subsequently alters his view on the linguistic and non-linguistic world of the Slavs.
Year
Issue
67
Pages
167-174
Physical description
recenzja
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Języka Polskiego
References
 • Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
 • Brückner A., 1989, Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa.
 • Gussmann E., 2007, The Phonology of Polish, Oxford.
 • Lubaś W., 2009, Polityka językowa, Opole (Komparacja współczesnych języków słowiańskich; 4).
 • Nitsch K., 1929, O potrzebie uczenia się języków słowiańskich, „Język Polski”, rocz. 14, s. 129–132.
 • Pisowicz A., 2015, Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają
 • Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita, Białystok 2015.
 • Preyzner M., 1992a, Po(d)stawy teoretyczne działalności kulturalno-językowej. Schemat dowodzenia, „Acta Philologica” (Warszawa), t. 22, s. 73–82.
 • Preyzner M., 1992b, Ze zjawisk współczesnej «kulturystyki» (językowej), „Język Polski”, rocz. 72, s. 222–225.
 • Said E. W., 1991, Orientalizm, tłum. z ang. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., Warszawa.
 • Szemberska A., 2011, Wybrane nowe italianizmy we współczesnej polszczyźnie, „Kwartalnik Językoznawczy”, z. 3 (7), (online), http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2011_3_7/Szemberska.pdf (dostęp: 10.02.2017).
 • Szymczak M., 1966, Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego, Warszawa.
 • Topolińska Z., 1989, Wkład myśli słowiańskiej w teorię gramatyki opisowej (1918–1939), [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym, red. M. Basaj, S. Urbańczyk, Wrocław, s. 79–97.
 • Topolińska Z., 2009, Z Polski do Macedonii. Studia językoznawcze, t. 2: Problemy nominacji. Varia, Kraków.
 • Topolińska Z., 2010, W sprawie przypadka. Gawęda językoznawcza, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f359494c-786b-47d4-9dbb-7d2953b816d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.