PL EN


2016 | 7 | 2 | 108-113
Article title

Zainteresowania techniczne studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Content
Title variants
EN
Technical interests of students course of study education in technology and computer science
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań zainteresowań zawodowych, technicznych u studentów. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami zainteresowań technicznych studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Słowa kluczowe: zainteresowania, zainteresowania zawodowe, zainteresowania wyrażane, zainteresowania techniczne, dydaktyka szkoły wyższej.
EN
In the article it is shown and justified the need for research of technical, vocational interests of university students. Theoretical considerations supplemented with research of technical interests of students course of study Education in Technology and Computer Science.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
108-113
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C.S. (2006), Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych, Warszawa.
 • Czarnecki K. (1998), Psychologia zawodowego rozwoju osobowości, Kraków.
 • Dąbek M. (1987), Zainteresowanie własną pracą a rozwój zawodowy, Wrocław.
 • Fryer D.H. (1931), The Measurment of Interests, New York.
 • Gurycka A. (1989), Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa.
 • Holland J.L. (1992), Making Vocational Choices. A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, Odessa.
 • Korabiowska-Nowacka K. (1974), Procedura badań przydatności do pracy absolwentów szkół zawodowych, Wrocław.
 • Marczuk S. (1988), Badanie wartości w socjologii : teoria i empiria, WSP, Rzeszów.
 • Marszałek A. (2001), Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży, Rzeszów.
 • Marszałek A. (2008), Wyniki pracy szkoły [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w.,t. VII, Warszawa,.
 • Nowacki T. (1977), Podstawy dydaktyki zawodowej, Warszawa.
 • Parzęcki R. (2003), Zainteresowania uczniów liceów i techników w wyborze kariery edukacyjno--zawodowej, „Kształcenie Zawodowe Pedagogika” t. IV.
 • Paszkowska-Rogacz A. (2011), Młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych, Warszawa.
 • Rachalska W. (1987), Problemy orientacji zawodowej, Warszawa.
 • Sałata E. (2013), Teoria i praktyka przygotowania nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej, Radom.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa.
 • Super D.E. (1972), Psychologia zainteresowań, Warszawa.
 • Tracey T.J.G. (1997), The Structure of Interests and Self-Efficacy Estimations: An Expanded Examination of the Spherical Model of Interests, „Journal of Counseling Psychology” no. 44.
 • Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f35e8c5a-b127-4602-acf8-c6553ed3d12d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.