PL EN


2019 | 4 | 193-201
Article title

Atrakcyjność studiów pedagogicznych w opiniach studentów – analiza porównawcza

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Students’ Opinions about the Attractiveness of Pedagogy Programs – a Comparative Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Popular opinions about pedagogy programs differ significantly from actual interest in the studies. On the one hand, they are popular among prospective students and those interested in studying pedagogy have a wide range of programs to choose from. On the other, these studies are considered not interesting and unattractive on the job market (cf. Klimkowska, Dudak, 2012). The aim of the research was to examine pedagogy students’ opinions about the attractiveness of the program. It focused on the respondents’ satisfaction with the studies, the choice of future careers that match their educational profile, the sense of pride at studying pedagogy, and their opinions about the prestige of the program. The study compared recent results with the results obtained six years ago and the analysis has not revealed statistically significant differences regarding the selected variables.
References
 • Aleksander T. (2014), O poprawę sytuacji absolwentów pedagogiki na rynku pracy, [w:] R. Bera, K. Klimkowska. A. Dudak (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych, Lublin: Wyd. UMCS, s. 131–148.
 • Antroszko B. (2017), Porównanie opinii na temat szkolnictwa studentów studiów kierunków pedagogicznych i studentów innych kierunków, [w:] Proceedings of the International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers, Magnanimitas: Hradec Králové, Czechy, s. 870–881.
 • Barber M., Mourshed M. (2007), How the world`s best performing schools systems comes out on top, McKInsey nad Company, New York.
 • Chmielecka E., Marciniak Z., Kraśniewski A. (2010), Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, [w:] Autonomia programowa uczelni. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Krajowe ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”, Warszawa.
 • Darling-Hammond L. (2000), How teacher education matters, „Journal of Teacher Education”, Vol. 51, No. 3, pp. 166–173.
 • Dejna D., Nalaskowski F. (2015), Background przyszłych pedagogów. Na podstawie badań nad młodzieżą planującą podjąć studia pedagogiczne oraz badań nad studentami kończącymi pedagogikę, Przegląd badań edukacyjnych. Educational Studies Review, nr 21, s. 61–80.
 • European Commision (2013a), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching Proffesion in Europe, vol. I, Final Report, Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 • European Commision (2013b), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching Proffesion in Europe, vol. II, Final Report, Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 • http://www.oskko.eu/kongres1/materialy/BSliwerski-Kongres.pdf (dostęp: 10.01.2019).
 • Jelonek M., Kocór M., Worek B. (2017), Kandydaci do zawodu nauczyciela – kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój, [w:] J. Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli, Warszawa: Wyd. UW, s. 177–203.
 • Klimkowska K., Dudak A. (2012), Studenci pedagogiki o swoich studiach, Białystok: Wyd. NWSP w Białymstoku.
 • Klimkowska K., Dudak A. (2012), Studenci pedagogiki o swoich studiach, Białystok: Wyd. NWSP w Białymstoku.
 • Komisja Europejska/EACEA/Eurydice (2015), The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies, Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 • Korthagen F.A.J., Kessels J.P.A.M. (1999), Linking Theory and Practice: Changing the Pedagogy of Teacher Education, „Educational Researcher”, Vol. 28, No. 4, pp. 4–17.
 • Potulicka E. (2014), Neoliberalny program edukacji w polskich uniwersytetach. Przypadek studiów pedagogicznych, [w:] R. Bera, K. Klimkowska, A. Dudak (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych, Lublin: Wyd. UMCS, s. 57–74.
 • Śliwerski B. (2005), Etyczne aspekty dys(a)kredytacji pedagogiki w szkołach wyższych, Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 8, nr 2, s. 47–60.
 • Walczak D. (2018), Prestiż zawodu a kompetencje nauczyciela, [w:] S. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości, Warszawa: wyd. FRSE, s. 448–467.
 • Wesołowski W., Sarapata A. (1961), Hierarchia zawodów i stanowisk, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 91–124.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f360f51f-2845-4ebb-bc46-2987226542d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.