Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 115-125

Article title

Uczenie się języków obcych jako jedna z form samorealizacji ludzi starszych

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Learning foreign languages as one of the forms of elderly people's selfactualisation

Year

Issue

1

Pages

115-125

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki

References

 • BERNDT A. (2003) Sprachenlernen im Alter. Eine empirische Studie zur Fremdsprachengeragogik, Iudicium Verlag, München.
 • ENGE-SWARZ M., MATHIESON A. (2007) Zdrowe starzenie się – wyzwanie dla Europy. Wersja skrócona raportu, Szwedzki Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego, Östersund.
 • GASIUL H. (2007) Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy- szyńskiego, Warszawa.
 • HALICKI J. (2000) Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno--porównawcze, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 • Human Development Report (1990) United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York.
 • Human Development Report (2006) United Nations Development Programme, Palgrave Macmillan,. New York.
 • JAROSZEWSKA A. (2005) Wielokulturowość vs międzykulturowość, w: KOLAGO L. (red.) Studia Niemcoznawcze, tom XXXI, Uniwersytet Warszawski – Instytut Germanistyki, Warszawa, s.249–257.
 • KLIMOWICZ G., DĘBSKA A. (2006) Program Socrates w Polsce. Efekty współpracy 1998–2006, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • KOLANOWSKA E. I IN. (2007) Program Socrates Grundtvig w Polsce w latach: 2000–2005. Akcje scentralizowane, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,Warszawa.
 • KWIECIŃSKI Z. (1999) Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, w: GNITECKI J., RUT- KOWIAK J. (red.) Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, ITEE, Warszawa-Poznań, s. 19–36.
 • LEHR U. (1989) Kompetenz im Alter-Beitrage aus gerontologisher Forschung und Praxis, w: ROTT C., OSWALD F. (red.) Kompetenz im Alter, Liechtenstein Verlag AG, Vaduz, s. 1–14.
 • LEHR U. (2003). Psychologie des Alterns, Quelle und Meyer, Heidelberg.
 • LESZCZYŃSKA-REJCHERT A. (2007) Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,Olsztyn.
 • MAŁECKA B.Z. (1985) Elementy gerontologii dla pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • MASLOW A. (2007) Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. MILERSKI B., ŚLIWERSKI B. (red.) (2000) PWN Leksykon. Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PRZETACZNIK-GIEROWSKA M. (2005) Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, w: PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., TYSZKOWA M. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 57–84.
 • REBER A.S., REBER E.S. (2005) Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. STRAŚ-ROMANOWSKA M. (2005) Późna dorosłość. Wiek starzenia się [w:] HARWAS-NAPIE- RAŁA B., TREMPAŁA J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 263–288.
 • STUART-HAMILTON I. (2006) Psychologia starzenia się, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań. SZAROTA Z. (2004) Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • SZATUR-JAWORSKA B., BŁĘDOWSKI P., DZIĘGIELEWSKA M. (2006) Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • WOJNAR I. (1998) Światowa dekada rozwoju kulturalnego – nowe propozycje dla edukacji, w: WOJNAR I., KUBIN J. (red.) Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 129–149.
 • WROCZYŃSKI R. (1997) Edukacja ustawiczna, w: POMYKAŁO W. (red.) Encyklopedia Pedago- giczna, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 173–178.
 • KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (2005) Zielona Księga „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”, Bruksela.
 • ZNYK M. (2007) Edukacja językowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku, w: „Pięć lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku 2002–2007”, Wydawnictwo PWSZ oraz Stowarzysze- nie UTW w Płocku, Płock, s. 47–52.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f3677cd2-73cc-469e-9251-ac34b2dc7607
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.