Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 21 | 4 | 20-27

Article title

Development and reliability of technical-tactical and time-motion real- time analysis in the World Taekwondo Grand Prix

Content

Title variants

PL
Rozwój i wiarygodność analizy techniczno-taktycznej i czasowo- ruchowej w czasie rzeczywistym w World Taekwondo Grand Prix

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. Despite its importance, time-motion and technical -tactical analyses are rarely applied in Taekwondo by coaches and in technical assistance because of the lack of technical- tactical protocols for real-time analysis. Problem and aim. This study aimed to elaborate and validate a new technical-tactical protocol in Taekwondo for real-time analysis, as well as to demonstrate the characterization and practical application of the app for general models of high-level championships. Methods. The data was constructed for 7,370 sequential technical-tactical actions – a total of 189 rounds – which were observed during 64 matches. From this number, twenty-four matches from a total of 64 (37.5%), were analyzed twice by one expert with a 24hour interval between them and once by another expert. Frequencies and time (seconds) of the technical-tactical variables selected for the analysis correspond to the following groups: a) Positioning; b) Techniques; c) Clinch; and d) Pause. The Mann- Whitney comparison and Cohen’s Kappa coefficient were used, p≥0.05. Results. Similar technical-tactical real-time analyses were observed with no significant inter-rater difference in the attack or counterattack variables (P=0.959), in stance variables (P=1.0) or pause time (P=0.959), with agreement between 0.49 (moderate) and 0.75 (strong). There were also no significant intra-rater differences in the attack and counterattack variables (P=1.0), in stance variables (P=1.0) or pause time (P=1.0), with agreement between 0.72 (strong) and 0.87 (almost perfect). Tactical analysis reveals that athletes were more effective in scoring defensive actions than offensive, scoring the most times with 1-point techniques; bandal chagui was the technique with the highest frequency of scoring and ~20% of the scoring came from penalties Conclusion. These results represent an advantage, as coaches can use this protocol, showing immediate feedback to your athlete during competitions or training, as the App can be installed on tablets and smartphones.
PL
Wprowadzenie. Pomimo dużego znaczenia, analiza czasowo- ruchowa i techniczno-taktyczna jest rzadko stosowana w Taekwondo przez trenerów i w pomocy technicznej, co wynika z braku protokołów techniczno-taktycznych do analizy w czasie rzeczywistym. Problem i cel. Celem pracy było opracowanie i walidacja nowego protokołu techniczno-taktycznego w Taekwondo do analizy w czasie rzeczywistym, jak również przedstawienie charakterystyki i praktycznego zastosowania aplikacji do ogólnych modeli mistrzostw najwyżej rangi. Metody. Dane zostały skomponowane dla 7,370 sekwencyjnych działań techniczno-taktycznych, łącznie 189 rund, które były obserwowane podczas 64 spotkań. Z tej liczby, dwadzieścia cztery walki z 64 (37.5%) były analizowane dwa razy dla jednego eksperta z 24-godzinną przerwą między nimi i jeden raz dla innego eksperta. Częstości i czas (sekundy) zmiennych techniczno-taktycznych wybranych do analizy odpowiadają następującym grupom: a) Pozycjonowanie; b) Techniki; c) Klincz; i d) Przerwa. Zastosowano metodę porównawczą Manna- Whitneya i współczynnik Kappa Cohena, p≥0,05. Wyniki. Zaobserwowano podobną techniczno-taktyczną analizę w czasie rzeczywistym, bez istotnych różnic międzyosobniczych w zmiennych dotyczących ataku i kontrataku (P=0,959), zmiennych dotyczących postawy (P=1,0) lub czasu pauzy (P=0,959), przy zgodności między 0,49 (umiarkowana) i 0,75 (silna). Nie było również znaczących różnic między zawodnikami w zmiennych dotyczących ataku i kontrataku (P=1,0), zmiennych dotyczących postawy (P=1,0) lub czasu pauzy (P=1,0), przy zgodności między 0,72 (silna) i 0,87 (prawie doskonała). Analiza taktyczna ujawnia, że zawodnicy byli bardziej skuteczni w zdobywaniu punktów w akcjach defensywnych niż ofensywnych, zdobywając najwięcej razy punkty techniką 1-punktową. Bandal chagui był techniką o największej częstotliwości zdobywania punktów, a ~20% punktów pochodziło z kar. Wnioski. Wyniki te stanowią zaletę, ponieważ trenerzy mogą korzystać z tego protokołu, pokazując natychmiastową informację zwrotną dla swojego zawodnika podczas zawodów lub treningu, ponieważ aplikacja może być zainstalowana na tabletach i smartfonach.

Year

Volume

21

Issue

4

Pages

20-27

Physical description

Contributors

author
  • National Olympic Committee, Rio de Janeiro (Brazylia)
  • National Olympic Committee, Rio de Janeiro (Brazylia)
  • National Olympic Committee, Rio de Janeiro (Brazylia)
  • National Olympic Committee, Rio de Janeiro (Brazylia)
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)
  • Universidad Santo Tomas, Santiago (Chile)
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)
author
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f38104bb-a069-4a3e-9672-b0a99fde0b87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.