PL EN


2017 | 108 | 1 | 149-164
Article title

„Raptus Europae. Dziennik” Józefa Wittlina

Authors
Title variants
EN
Józef Wittlin’s “Raptus Europae. Dziennik” (“Raptus Europae. A Diary”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy niepublikowanego, nieznanego czytelnikom dziennika Józefa Wittlina. Tekst ów, złożony z notatek prowadzonych od lat dwudziestych XX wieku do 1976 roku, czyli do daty śmierci pisarza, ma charakter paraliteracki, synkretyczny i nosi tytuł „Raptus Europae. Dziennik”. Został on udostępniony do wglądu i opracowania przez córkę i jedyną spadkobierczynię poety, Elżbietę Wittlin Lipton, zaledwie kilkorgu historykom literatury. Pośród zapisków znajdują się m.in. fragment rękopisu „Soli ziemi”, notatki do drugiej części i projekt trzeciej części „Powieści o cierpliwym piechurze”, plany szczegółowe do zamierzonych powieści, brudnopis dramatu „Barabasz”, zapiski z podróży do Europy, szkice nieukończonych wierszy. Niniejszy artykuł koncentruje się na autobiograficznym charakterze „Raptus Europae. Dziennika” Józefa Wittlina.
EN
The article refers to Józef Wittlin’s diary–unpublished and unknown to readers. The text, composed of notes taken from the 1920s to the year 1976 (the year of the author’s death), is of paraliterary and syncretic character, and bears the title “Raptus Europae. Dziennik” (“Raptus Europae. A Diary”). Wittlin’s daughter, Elżbieta Wittlin Lipton, the poet’s only heiress, made it available for inspection and publication only to a few literary historians. Among the diary’s notes we find, inter alia, a handwritten fragment of “Sól ziemi” (“The Salt of the Earth”), notes to second part and a project of third part of “Powieść o cierpliwym piechurze” (“Story of a Patient Infantryman”), detailed plans of intended novels, rough drafts of the drama “Barabasz” (“Barabbas”), notes from travels to Europe and sketches of unfinished poems. The present paper focuses on Wittlin diary’s autobiographical character.
Year
Volume
108
Issue
1
Pages
149-164
Physical description
Dates
printed
2017-03-24
Contributors
author
  • Rzeszów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f38108c3-0f2a-4806-a6e4-1c2e2ad3f779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.