PL EN


2012 | 1(19) | 377-419
Article title

Na początku był bunt. Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie (1984–1989)

Content
Title variants
EN
In the beginning there was a rebellion. Federation of Fighting Youth (Federacja Młodzieży Walczącej) in Warsaw (1984–1989)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The founding of the Federation of Fighting Youth (FMW) in Warsaw in June 1984, was triggered by stagnating activity of the political opposition against communist rule that was felt by young people, and their unfamiliarity with the underground opposition structures, composed of their peers. The Federation professed pro-independence and anticommunist ideas. Regaining independence was the imperative for its members, as was fighting against communism and promoting these concepts in opposition circles, especially of the youth. Such plans were to be carried out by closely collaborating with the “Solidarity” trade union. The organisation did not promote any ideology, it did not work out its own political programme. Its main formula was based on openness to different political, economic and social views of its members. The most important task of the Federation consisted in mobilising the young to battle communism throughout the country. To achieve that purpose, the organisation attempted to contact as many persons from broad opposition as it could. FMW did not take long to gain many followers and active members. It grew to the status of a supraregional, all-Polish structure. It was Poland’s largest youth opposition organisation in the post-1945 period, well known both for its so-called direct actions, as activities in clandestine publishing. The Warsaw structures of FMW edited the Federation’s leading publication, called „Nasze Wiadomości” (“Our News”). Many of its members were simultaneously active in other opposition groups in the capital, such as the Resistance Groups „Solidarni”. The Federation, weakened by internal dissent and facing the problem of specifying its role in the new political/social situation in the post-1989 years, definitely disintegrated in the early 1990s.
Keywords
Contributors
  • IPN Warszawa
References
  • K. Ziętal, Żeby nie być szarym. Program i formy dzialania Federacji Młodzieży Walczącej (1984–1989) [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 1, red. T. Kozłowski, J. Olaszek, Warszawa 2011s. 157. J. Górski, Moje PRL-owskie dzieciństwo J. Górski, Najmłodsza opozycja w PRL, „Kombatant” 2009, nr 1, E.K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004, A. Friszke, Regionalny Komitet Wykonawczy Mazowsze. Powstanie, struktura, działalność (1981–1986) [w:] Solidarność podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006, s. 465-471. K. Frydrych, Grupy Oporu, „Karta” 2003, nr 37, B.A. Jabłoński, Grupy Oporu „Solidarni”, „Glaukopis” 2011–2012, nr 23–24, Finanse podziemnego Zespołu Oświaty Niezależnej w 1986 r., oprac. N. Jarska, J. Olaszek, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 3, B. Noszczak, Wybrane aspekty inwigilacji duszpasterstwa akademickiego św. Anny w Warszawie przez resort bezpieczeństwa Polski Ludowej, „Nasza Przeszłość” 2010, nr 113, M. Wierzbicki, Niezależne ugrupowania młodzieżowe w Polsce lat osiemdziesiątych [w:] NSZZ Solidarność 1980–1989, t. 7: Wokół „Solidarności”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 359-385. Niepozorny wynalazek, który bardzo odmienił nasz świat, „Nasze Wiadomości”, 20 IX 2008, s. 4. Od redakcji, „Nasze Wiadomości”, 23 II 1985, nr 1. To te wyrostki wywalczyły Niepodległą, „Nasze Wiadomości”, 29 IV 1986, nr 13. Dla nas pokój i wolność są nierozłączne, cz. 1, „Nasze Wiadomości”, 15 X 1987, nr 28; Rozbrojenie dotyczy również społeczeństw, cz. 2, „Nasze Wiadomości”, 1 XI 1987, nr 29. Rozmowa ze Zbigniewem Romaszewskim, cz. 1, „Nasze Wiadomości”, 15 III 1988, nr 37; cz. 2. „Nasze Wiadomości”, 15 IV 1988, nr 38. Cenzura nam obcinała, a my i tak śpiewaliśmy swoje, „Nasze Wiadomości”, 15 XII 1987, nr 32/33. Nowe aresztowania, „Nasze Wiadomości” 1986, nr 12. Od redakcji, „Bomba”, 1–15 VI 1989, nr 1. Apel Jałtański, „Wola” 1985, nr 5; druk ulotny z tekstem „Apelu Jałtańskiego”, Warszawa, 4 II 1985 r. Pamiętamy, „Centralny Zespół Informacji” 1985, nr 8. Do młodzieży Warszawy, Od redakcji, „Nasze Wiadomości”, 23 II 1985, nr 1. G. Majchrzak, T. Ruzikowski, Radio „Solidarność” w eterze na przykładzie Warszawy [w:] Warszawa – miasto w opresji, red. K. Krajewski, M. Pietrzak-Merta, Warszawa 2010 r., s. 597. Wybory ’85, „Nasze Wiadomości”, 25 VIII 1985, nr 5. „5 minut”, „Nasze Wiadomości”, 24 IX 1985, nr 6. Wybory ’85, „Nasze Wiadomości”, 16 XI 1985, nr 8. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988– 1990, Warszawa 2004, T. Tabako, Strajk ’88, Warszawa 1992. Komunikat FMW, „Nasze Wiadomości”, 1 I 1989, nr 41 Deklaracja programowa Federacji Młodzieży Walczącej, „Nasze Wiadomości”, 28 II 1989, nr 42. Adresy kontaktowe FMW, „Nasze Wiadomości”, 28 II 1989, nr 42. A. Friszke, Okrągły Stół. Geneza i przebieg [w:] Polska 1986–1989: koniec systemu, t. I, red. P. Machcewicz, Warszawa 2002, s. 105. Okrągły Stół. Dokumenty i Materiały, red. W. Borodziej i A. Garlicki, t. 1: wrzesień 1986 – luty 1989, oprac. B. Brzostek, G. Sołtysiak, współpraca P. Kowal, Warszawa 2004; t. 2: luty 1989 – kwiecień 1989, oprac. J. Galewski, P. Osęka, Warszawa 2004; t. 3: marzec 1989 – kwiecień 1989, oprac. J. Galewski, P. Osęka, Warszawa 2004; t. 4: kwiecień 1989 – czerwiec 1989, oprac. G. Sołtysiak, Warszawa 2004; t. 5: Aneks, wybór materiałów B. Brzostek, G. Sołtysiak, Warszawa 2004 Okrągły stół: kto jest kim. Solidarność, opozycja. Biogramy, wypowiedzi, red. W. Adamiecki, Warszawa 1989 J. Skórzyński, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989, Warszawa 1995, K. Trembecka, Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Lublin 2003, s. 138 J. Szostak, Młodzi walczą, „Walka Młodych” 1989, nr 49, P. Smoleński, Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje, Paryż 1989, S. Cenckiewicz, Dość paktów z czerwonymi, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 4. Pokolenie 82–90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982–1990), red. P. Pleskot, R. Spałek, Warszawa 2011, P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990 [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975–1990, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008, s. 30-31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f38254e1-6697-4997-811d-5f36699d3846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.