PL EN


Journal
2012 | Tom VII (XLVIII), fasc. B | 83-87
Article title

Zagadkowe narzędzie Z poroża jelenia, znalezione na osadzie obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, woj. warmińsko-mazurskie

Title variants
EN
PERPLEXING RED DEER ANTLER TOOL FROM A FORTIFIED WEST BALT BARROW CULTURE SITE AT TARŁAWKI, NE POLAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The antler object originated during excavation of a fortified settlement of West Balt Barrow Culture people at Tarławki, distr. Węgorzewo. On basis of archaeological material (Fig. 1, 2) the site was classified to phases I through III of West Balt Barrow Culture distinguished by Ł. Okulicz (1970). The piece is fashioned from a red deer antler beam; one of its ends is battered, the other was shaped into nine teeth (Fig. 3, 4). Its surface is heavily worn. Traces of wear seen on the surface are insufficient to determine the method of production and function of the object. Experiments carried out to establish its use as, e.g., a device for applying decoration onto pottery, a comb used in hair care or in carding wool proved inconclusive. The object resembles modern devices used by anglers to clean fish of scales (Fig. 5:a,b). Both the original and its replica (Fig. 5:c) were used to scale a perch (Fig. 6). This experiment was unexpectedly successful suggesting that the object was used as a fish scraper (of which a small number were discovered at Tarławki). Alternative uses as a beater or mallet is intimated by the battered condition of its other end.
Keywords
Contributors
References
 • ANTONIEWICZ J., 1954, Zagadnienie wczesnożelaznych osiedli obronnych na wschód od dolnej Wisły i w dorzeczu rzeki Pregoły, Wiadomości Arch 20, fasc. 4, p. 327-368.
 • BEZZENBERGER A., 1914 Untersuchngen in der umgebung des Mauersees, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia 23, fasc. I, p. 191-205.
 • BOGUSZEWSKI A., 1983/1989 Narzędzia rogowe z neolitycznej i wczesnobrązowej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach, woj. Kieleckie, Wiadomości Arch 49, fasc. 2, p. 197-232. in print Zębacze i korony - dwa nowe typy narzędzi (?) z rogu i kości.
 • COLES J., 1977 Archeologia doświadczalna, Warszawa.
 • CROME H., 1940 Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreujśens, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia 34, p. 83-154.
 • GRIGAT F., 1927 Aus grauer Vorzeit. Prdhistorisches aus dem Mauerseegebiet, Langensalza.
 • KEMPISTY A., 1961 Ze studiów nad sposobami obróbki surowca kostnego i rogowego w kulturze pucharów lejkowatych, Wiadomości Arch 27, fasc. 2, p. 133-144.
 • LASOTA-MOSKALEWSKA A., 1979 Kości zwierzęce ze stanowiska w Tarławkach, woj. Suwalskie, Wiadomości Arch 44, fasc. 1, p. 88-95.
 • MAKOWIECKI D., 2003, Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Poznań.
 • MOGIELNICKA-URBAN M., 1984 Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej, Wrocław-Warszawa-Kraków.c
 • MOSZYŃSKI K., 1929 Kultura ludowa Słowian, vol. I: Kultura Materialna, Kraków.
 • OKULICz J., 1972, Tarławki, pow. Węgorzewo, Informator Archeologiczny. Badania rok 1971, p. 121-123.
 • OKULICZ Ł., 1972 Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • PANKOVSKII W.B., 2003 Pro priznacenia „zubcatych lopatok", Archeologia 3, p. 134-144.
 • PIĄTKOWSKA-MAŁECKA J. 1999, Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza, streszczenie pracy doktorskiej.
 • PIĄTKOWSKA-MAŁECKA J., 2001, Niezwykłe narzędzia kościane z wczesnej epoki żelaza znalezione na osadzie w Żubronajciach, Swiatowit 3 (44), fasc. B, p. 197-203.
 • PUROWSKI T., 2008, Wyniki badań wykopaliskowych w Tarławkach,pow. węgorzewski, Wiadomości Arch. 60, p. 335-360.
 • PUROWSKI T., 2009, Ceramika z osady obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, pow. Wegorzewo [in:] Ceramika bałtyjska. Tradycje i wpływy, M. Karczewska, M. Karczewski eds, Białystok, p. 13-34.
 • SULGOSTOWSKA z., 1991-1992 Zdobiony przedmiot rogowy z Woźnik, woj. Bialskopodlaskie, Wiadomości Arch 52, fasc. 1, p. 45-49.
 • WALUŚ A., 1974, Tarławki, pow. Węgorzewo, Informator Archeologiczny. Badania rok 1973, p. 131-132.
 • WALUŚ A., 1975, Sprawozdanie z badań osiedla obronnego w Tarławkach, pow. węgorzewski, Rocznik Olsztyński 11, p. 197-203.
 • WALUŚ A., 1979, wytwórczość metalurgiczna kultury pomorskiej a kultury kurhanów zachodniobałtyjskich [in:] Problemy kultury pomorskiej, T. Malinowski ed., Koszalin, p. 219-227.
 • WALUŚ A., 1982, Dwa warsztaty odlewnictwa brązu z osiedla obronnego kultury kurhanów zahodniobałtyjskich w tarławkach, woj. suwalskie [Pamiętnik Muzeum Miedzi, vol. 1], p. 243-248.
 • ŻUROWSKI KI, 1953, uwagi na temat obróbki rogu i kości w okresie wczesnośredniowiecznym, Przegląd Arch 9, fasc. 2-3,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f38e2f57-08e7-4879-b897-fde122b206cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.