PL EN


2015 | 11 | 63-79
Article title

Ocena skuteczności Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Rozwoju Województwa Śląskiego

Title variants
EN
Assessment of Efficacy Regional Perational Programme for the Development of Silesia Province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze względu na bardzo szeroki zakres polityki spójności UE celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności na przykładzie województwa śląskiego wsparcia poprzez środki finansowe z Unii Europejskiej państw członkowskich na poziomie regionalnym (przeanalizowany zostanie Regionalny Program Operacyjny będący elementem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w celu wspierania gospodarki oraz zwiększenia atrakcyjności poszczególnych regionów oraz przede wszystkim zbadanie czy wsparcie to jest zarówno zauważalne, jak i odczuwalne dla jego mieszkańców. Jako metodę badawczą wykorzystano ankietę składającą się z dziewięciu pytań zamkniętych, przeprowadzoną wśród mieszkańców Śląska, na próbie liczącej 70 osób.(fragment tekstu)
EN
This article aims to show the impact of policy and strategic objectives of the European Union, which are largely based on cohesion policy, for regional development in Poland on the example of the province of Silesia. This impact will be examined primarily in terms of the investments in the region, financed from Regional Operational Programme as subjective opinions of residents of Silesia, that have been developed in the form of a survey on a sample of 70 people. It will be presented also the concept of regional development and the most important factors that define it. Article aims to examine the validity of Regional Operational Programme, which referred to the development of the regions of member states, such as Silesia, mainly from the perspective of residents who spoke out if they see and feel positive changes in their environment in everyday life, carried out thanks to funding from the community budget.(original abstract)
Year
Issue
11
Pages
63-79
Physical description
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, doktorantka
References
 • Figurska I., Wiśniewski E., Konkurencyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 2 (13).
 • Gorzelak G., "Fakty i mity rozwoju regionalnego", "Zarządzanie Publiczne" 2008, nr 4 (6).
 • Grosse T., Przegląd Koncepcji Teoretycznych Rozwoju Regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8).
 • "INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze" 2008, nr 4 (28).
 • Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Korenik S., Dylematy polityki regionalnej w drugiej dekadzie XXI wieku, "Zeszyty Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 42.
 • Komisja Europejska, Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014--2020, czerwiec 2014.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE.
 • Rosiek K., Skuteczność - przegląd definicji, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie" 2008, nr 771.
 • Sosińska-Wit M., Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego, "Economics and Management" 2014, nr 3.
 • Szewczyk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEu- ropejskich/Strony/NSS.aspx [dostęp: 16.05.2015].
 • http://rpo.silesia-region.pl/czytaj / dowiedz_sie_o_instytucjach_w_programie [dostęp: 16.05.2015].
 • http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?artl=1288194875 [dostęp: 16.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3977d0b-c4f8-491f-89e3-cd4e7bb95c2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.