PL EN


2006 | 1(9) | 91-109
Article title

Programy i systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie

Authors
Content
Title variants
EN
Disaster insurance programs and systems in the world
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie zarządzania ryzykami katastroficznymi (przede wszystkim ryzykami katastrof naturalnych) na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń obejmujących swym zakresem skutki ich realizacji. Ubezpieczenia te określane są jako ubezpieczenia katastroficzne, czy ubezpieczenia od skutków katastrof. Przedstawiono charakterystykę ubezpieczeń katastroficznych, programów oraz systemów z nimi związanych. Omówiono przykłady rozwiązań systemowych, funkcjonujących na świecie. Wybrane rozwiązania problemu kompensacji strat katastroficznych wskazują na praktyki ubezpieczeniowe stosowane nie tylko przez zakłady ubezpieczeniowe i firmy reasekuracyjne, ale także rządy tych państw oraz wybrane instytucje sektora publicznego, współpracujące w ramach utworzonego systemu czy programu od zagrożeń naturalnych.
EN
This paper deals with the subject of disaster risk management (above all natural disaster risks) in the world, focusing on the insurance covering the results of catastrophes. This type of insurance is named in the article as catastrophic/disaster insurance. The paper presents the insurance issues both in a theoretical aspect, which is the introduction to catastrophic insurance, its programs and systems, and in a practical aspect giving examples of some of the world system solutions. The selected solutions of the problem of the compensation for catastrophic loss presented in one part of the paper come from the following countries: France, Germany, Great Britain, Denmark, the USA, etc. They show insurance practices used not only by insurance agencies and reassurance companies, but also by the country governments and the selected public sector institutions cooperating within the created system or program of natural disaster insurance. The issues discussed in this paper are the subject of the author's research and dissertation, from which come some of the paper points.
Year
Issue
Pages
91-109
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Biały A. 2006. Rok wielkich odszkodowań. "Rzeczpospolita" z 6 marca.
 • Charveriat C. 2000. Natural Disasters in Latin America and the Caribbean: An Overview of Risk. Inter-American Development Bank, October.
 • Felstead A., Jenkins P., Simonian H. 2006. Niepomyślne wiatry: dlaczego rosnące koszty ubezpieczenia od klęsk żywiołowych zmienią branżę reasekuracyjną. "Rzeczpospolita" z 5 stycznia.
 • Kataklizmy. Opinie. 2004. Warszawa: "Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja", nr 10.
 • Large-scale Disaster Compensation Schemes in OECD-Countries: Financing of the Program. Scope of Coverage [pdf]. Ifo's Database for Institutional Comparisons in Europe (DICE). CESifo. Group Munich Re [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.cesifo.de/pls/ diceguest/download/Insurance/LSc-clis-fin.pdf.
 • Michalski T. (red.). 2004. Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ISBN 83-7387-402-X.
 • Monkiewicz J. (red.). 2000. Podstawy ubezpieczeń. Tom 1. Mechanizmy i funkcje. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 83-86890-79-7.
 • Parker R. S. i in. 2006. Hazards of Nature, Risks to Development. An IEG Evaluation of World Bank Assistance for Natural Disasters. Waszyngton: The World Bank. ISBN 0-8213-6650-5.
 • Słownik Języka Polskiego [online]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.sjp.pwn.pl/lista.php?co=system.
 • The World Catastrophe Reinsurance Market. 2006. (Steep Peaks Overshadow Plateaus). Guy Carpenter & Company.
 • Więckowski M. 2004. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym poprzez Technikę Warunkowego dostępu do Kapitału. Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. [online]. Warszawa: Konferencja IGUiOR i WSPiZ im. L. Koźmińskiego 19 maja 2004. Dostępny w Internecie przy użyciu hasła: http://www.igu.org.pl/konfer_materialy1.php?id=1.
 • Wikipedia [online]. Wolna encyklopedia. [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie http://www.pl. wikipedia.org/wiki/System.
 • Williams C. A. Ir., Smith M. L., Young P. C. 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13791-6.
 • Zanetti A. 2006. Natural catastrophes and man-made disasters in 2005: high earthquake casualties, new dimension in windstorm losses. "Sigma", no. 2. Zurich: Swiss Re.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f39e448a-79b8-46f3-8f72-9ad41df532c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.