Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 (811) | 21-31

Article title

Pojęcie jakości projektu

Authors

Title variants

EN
The concept of project quality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę sformułowania definicji jakości projektu. Proponowane przez metodyki zarządzania projektami definicje bazują na koncepcjach jakości odnoszących się do działalności wytwórczej. Ich krytyczna analiza wykazała, że nie są one wystarczające dla potrzeb projektu. Jedną z przyczyn tego stanu jest zbyt wąskie spojrzenie na problematykę jakości w projektach. Na podstawie analizy literatury zaproponowano wieloaspektowe podejście do definiowania jakości projektu.
EN
This paper attempts to formulate the definition of project quality. The project man-agement methodologies and standards define quality based on concepts that stem from manufacturing. Their critical analysis has shown that they are not sufficient for the projects. One of the reasons for this is too narrow view of quality issues in projects. Based on the literature review a multi-faceted approach to definition of project quality has been proposed.

Contributors

  • dr Sławomir Wawak, Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f3a07b32-8a1e-4001-8c85-ff8d1c721bfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.