PL EN


2017 | 4(54) | 52-60
Article title

ZABYTEK A ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA O FORMACH HISTORYCZNYCH

Content
Title variants
EN
Monument and Modern Architecture on Historical Forms
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zarysowanie problematyki integracji architektury współczesnej inspirowanej formami historycznymi z obiektami zabytkowymi, zarówno w skali pojedynczego obiektu, jak też zespołu staromiejskiego. Rozważania obejmują tło ogólne oraz krótkie opisy realizacji ilustrujących poruszane zagadnienia. Przeprowadzona analiza potwierdza znaczenie współczesnej architektury „historyzującej” w procesie integracji nowych form ze strukturami zabytkowymi.
EN
The aim of the article is to outline the problems of integration of contemporary architecture inspired by historical forms with historical monuments, both in the scale of a single architectural object and the scale of an old town. Considerations include general background and brief descriptions of the raised issues. The analysis confirms the importance of contemporary „historicising” architecture in the process of integrating new forms with historic structures.
Year
Issue
Pages
52-60
Physical description
Contributors
 • Politechnika Białostocka
References
 • II Międzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytów w Wenecji z 1964 r., Postanowienia i uchwały. Dokument 1. Międzynarodowa karta konserwacji i restauracji zabytków i miejsc zabytkowych, (w:) Małachowicz E. (2007), Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Jencks Ch. (1987), Architektura postmodernistyczna, Arkady, Warszawa.
 • Kadłuczka A. (2000), Ochrona zabytków architektury, Tom I, Zarys doktryn i teorii, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Kadłuczka A. (2011), Architektura Niemiec – między wczoraj a dziś, czyli conservatio znaczy creatio, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, nr 3a.
 • Karta Ateńska – postanowienia konferencji w Atenach w 1931 r. (2015), (w:) Szmygin B., Vademecum konserwatora zabytków, Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa
 • Kultury, Edycja 2015, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa.
 • Lubocka-Hoffmann M. (2008), Doktryna konserwatorska a odbudowa miast, „Studia Elbląskie”, nr 9.
 • Ostrowski W. (1980), Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Arkady, Warszawa.
 • Owerczuk A. (1996), Rozbudowa cerkwi św. Michała w Bielsku Podlaskim, Z badań Katedry Historii Architektury, Zeszyt nr 1, Politechnika Białostocka, Białystok.
 • Piątek G. (2011), Wersja retro. Gdańsk, Szczecin, Elbląg, Kołobrzeg – cztery starówki w poszukiwaniu sensu, „Architektura – Murator”, nr 1.
 • Rymaszewski B. (1993), Rozważania o rekonstrukcji w kontekście doktryny konserwatorskiej dawniej i dziś, „Ochrona Zabytków”, nr 3.
 • Skolimowska A. (2013), Zapełnianie pustki. Odbudowa Starego Miasta w Elblągu, (w:) Klein L. (red.), Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka, Stowarzyszenie 40000 Malarzy, Warszawa.
 • Szmygin B. (2000), Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Tołłoczko Z. (2015), Kilka refleksji konserwatorskich nakreślonych piórem historyka architektury, czyli między Bremerhaven, Paryżem a Glasgow, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, nr 6.
 • Tomaszewski A. (1988), Konserwatorstwo pomiędzy „estetyką” i autentyzmem”, „Ochrona Zabytków”, nr 3.
 • Węcławowicz-Gyurkovich E. (2013), Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Węcławowicz-Gyurkovich E. (2016), Co zrobić z tym postmodernizmem?, „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3a76ffd-9934-4176-a82a-c73c93a38baf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.