PL EN


2015 | 2015 1(102) | 83-100
Article title

Obraz „talentu” w firmie farmaceutycznej w kontekście modelu Renzulliego. Studium przypadku (A Snapshot of Talent in a Pharmaceutical Company in the Context of the Renzullini Model)

Content
Title variants
EN
A Snapshot of Talent in a Pharmaceutical Company in the Context of the Renzullini Model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższy artykuł jest studium przypadku obrazu „talentu” w firmie farmaceutycznej w kontekście modelu Renzulliniego. W badaniu potwierdzono relacje pomiędzy badanymi wymiarami a cechami „talentu”, określonymi w modelu. Do weryfikacji założeń użyto testów psychologicznych oraz badania Development Center (DC).
EN
This article is a case study of a snapshot of “talent” in a pharmaceutical company in the context of the Renzullini model. The research confirmed the relations among the investigated dimensions and “talent” qualities as defined in the model. Psychological tests as well as the development center (DC) method were used to verify assumptions.
Year
Issue
Pages
83-100
Physical description
Document type
case
Dates
published
2015-02-15
Contributors
  • IBD Business School, Warsaw, Poland
  • Kozminski University, Warsaw, Poland
author
  • IBD Business School, Warsaw, Poland
References
  • Baczyńska A. K. (2010), Kompetencje – definicja, metody analizy i oceny kompetencji, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3 (17) lipiec – wrzesień.
  • Baczyńska A. K., Wekselberg V. (2013), Porównanie wyników Inteligencji Praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu AC, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (94)/13.
  • Baczyńska A. K., Wekselberg V. (2009), Trudna sztuka assessmentu, Personel i Zarządzanie, nr 9 (234).
  • Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa, PWN.
  • Koźmiński A. (1998), Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, Warszawa, PWN.
  • Listwan T. (2013), Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, www.wiedzainfo.pl/wyklady/105/zarzadzanie_talentami_wyzwanie_wspolczesnych_organizacji.html, dostęp: marzec 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3abe5cb-c57f-4d90-a072-671cf1d3bea5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.