PL EN


2010 | 1(9) | 139-146
Article title

Zmiany leksykalne w języku mieszkańców wielkopolskich wsi uwarunkowane czynnikami pozajęzykowymi (na przykładzie nazw cepów i ich części)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Lexical changes in the language of the inhabitants of villages in Wielkopolska determined by non -linguistic reasons (basing on names of flails and their parts)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents changes in naming of flails and their parts determined by non -linguistic reasons such as development of agricultural technology. The materials collected by A. Tomaszewski from the 30ties, the studies of the experts working on Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski (70ties) and contemporary research unabled to show the dynamics and the degree of lexical changes. As the inform-ers were divided into age groups the mechanisms of the changes may be observed.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Z. Sobierajski, J. Burszta (red.), Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. III: ROLNICTWO, cz. 1. Mapy 236–365, cz. 2. Wykazy i komentarze do map 236– –365, Wrocław 1982.
 • JUDYCKA I., 1956, Nazwy cepów i ich części w gwarach Pomorza Mazowieckiego, „Poradnik Językowy” z. 10, s. 410–425.
 • J. Gajek (red.), Polski Atlas Etnograficzny, t. I−VI, z. I−VI, Warszawa 1964−1981.
 • H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. VI, Poznań 1995.
 • REICHAN J., WOŹNIAK K., 2004, Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków.
 • SIEROCIUK J., 2003, Założenia metodologiczne badań języka wsi, [w:] Z. Zagórski, Z. Krążyńska (red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XI, Poznań, s. 131–136.
 • B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 • STIEBER Z., 1933, Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, Kraków
 • TOMASZEWSKI A., 1930, Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce, Kraków
 • TOMASZEWSKI A., 1935, Mowa tzw. Mazurów wieleńskich, Poznań.
 • S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2004, [wersja elektroniczna]
 • ZIERHOFFER K., 1956, Nazwy cepów i ich części w Wielkopolsce, „Zeszyty Naukowe UAM. Filologia” nr 3, s. 11–23
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3b2f495-7aed-4d5c-adf1-d174ae852c22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.