PL EN


2016 | 15 | 363–371
Article title

Omówienie książki: Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013; „Prace Monograficzne” nr 678, ISBN 0239-6025, 978-83-7271-843-1, ss. 525 + Bibliografia przedmiotu (CD)

Content
Title variants
EN
A discussion of a book: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009 by Władysław Marek Kolasa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013; “Prace Monograficzne” 678, ISBN 0239-6025, 978-83-7271-843-1, 525 pp. + BIbliography (CD)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia krytyczne omówienie książki Władysława Marka Kolasy na temat historiografii prasy polskiej. Dotyczy on metodologii historiografii, naukoznawstwa i jego subdyscyplin: naukometrii i bibliometrii.
EN
This article presents a peer review of the book by Władysław Marek Kolasa on the historiography of the Polish press. It regards the methodology of historiography, the science of science and its sub-disciplines: scientometrics and bibliometrics.
Year
Volume
15
Pages
363–371
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
References
  • BARNES Barry, BLOOR David, HENRY John 1996: Scientific knowledge: a sociological analysis. Chicago: University of Chicago Press.
  • HESS David J. 1997: Science Studies: An Advanced Introduction. New York, London: New York University Press. Publikacja dostępna online: http://www.amazon.com/Science-Studies-An-Advanced-Introduction/dp/0814735649 (dostęp: 09.09.2016)
  • KOKOWSKI Michał 2001: Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN. ISBN 83-86062-02-9. Publikacja dostępna online: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa; http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=41760 (dostęp: 09.09.2016).
  • KOKOWSKI Michał 2015a: The Science of Science (Naukoznawstwo) in Poland: The Changing Theoretical Perspectives and Political Contexts – A Historical Sketch from the 1910s to 1993. Organon 47, pp. 147–237.
  • KOKOWSKI Michał 2015b: Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 101–118. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-7.pdf (dostęp: 09.09.2016).
  • KOKOWSKI Michał 2015c: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 119–168. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-8.pdf (dostęp:09.09.2016).
  • KOKOWSKI Michał 2015d: Bibliografia naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna. Wybór. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 169–250. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-9.pdf.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3b847ff-0df1-406d-bb7b-d9b7022000cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.