PL EN


2013 | 81 | 236-239
Article title

Ciało na powierzchni obrazu.

Title variants
EN
The body on the surface of the image.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kosińska omawia książkę Pauliny Kwiatkowskiej "Somatografia. Ciało w obrazie filmowym" (2011). Kwiatkowska, przywołując koncepcje Gilles’a Deleuze’a (kino obrazu-ruchu, kino obrazu-czasu) i Rolanda Barthes’a (trzeci sens), analizuje zwrotną relację między ciałem a płaszczyzną obrazu, w który ciało to zostało wkomponowane. Pojęcie somatografii ma wskazywać właśnie na sposoby wpisywania ciała w obraz. Przyjmując taką perspektywę badawczą, Kwiatkowska przedstawia w swej książce analizy pięciu filmów – istotnych z punktu widzenia praktyk somatograficznych – z przełomu lat 50. i 60. XX w.
EN
Kosińska reviews Paulina Kwiatkowska’s book 'Somatografia. Ciało w obrazie filmowym' (Somatography. The Body in Film Image', 2011). Kwiatkowska, using the ideas of Gilles Deleuze (cinema of movement-image, cinema of time-image) and Roland Barthes (third sense), analyses the feedback relationship between the body and the image plane, in which the body has been incorporated. The concept of somatography is to show the ways of incorporating the body into the image. By adopting such a research perspective, Kwiatkowska presents in her book analyses of five films from the late 1950s and 1960s, that are relevant to the practice of somatography.
Keywords
Year
Issue
81
Pages
236-239
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3b91209-cf0f-4d13-b9e1-284900e25882
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.