PL EN


2020 | 111 | 3 | 226-230
Article title

Ukraińska monografia o Josephie Conradzie. Rec.: Ołena Tkaczuk, Multykulturna identycznist´ Dżozefa Konrada: krytyczno-typołohiczni wymiry. (Monohrafija). Kyjiw 2018

Title variants
Ukrainian Monograph about Joseph Conrad. Review: Ołena Tkaczuk, Multykulturna identycznist´ Dżozefa Konrada: krytyczno-typołohiczni wymiry. (Monohrafija). Kyjiw 2018
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O wątkach ukraińskich w biografii i twórczości Josepha Conrada wzmiankowało wielu badaczy. Były to raczej przyczynki do tematu niż systematyczne studia. Lukę tę wypełnia omawiana tu monografia Ołeny Tkaczuk, sytuująca ukraińskość pisarza na tle jego wielokulturowości, na którą składały się tradycje Rzeczypospolitej, model wychowania w domach ziemiańskich, gdzie istotną role odgrywały język i kultura francuska, oraz późniejsze doświadczenia brytyjskie związane m.in. ze sposobem rozumienia figury gentelmana. Praca, swobodnie posługująca się językami współczesnej humanistyki, jest przykładem symbiozy badań kulturowych z biografistyką i ujęciami komparatystycznymi.
EN
Many researchers have risen the Ukrainian issues in Joseph Conrad’s biography and creativity, though they have offered rather contributions to the problem than ordered studies. This gap is filled with Olena Tkachuk’s monograph discussed here which places Conrad’s Ukraininty against the background of his multiculturality composed of the Polish Republic’s traditions, of the landowners’ model of upbringing, where crucial role was played by the French language and culture, and later of the British experience connected, inter alia, with the mode the figure of a gentleman was understood. The paper, freely exploiting the languages of modern humanities, is an example of a symbiosis between cultural studies and biography with comparative approaches.
Year
Volume
111
Issue
3
Pages
226-230
Physical description
Dates
printed
2020-09-29
Contributors
  • Taras Shevchenko National University of Kyiv
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3b9d4ea-2f5d-48aa-9b9b-221a6ba4dfbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.