PL EN


2015 | 3(237) | 118-132
Article title

Teaching English to intellectually challenged learners in a special system of schooling on the basis of the Polish education programme

Authors
Title variants
PL
Nauczanie języka angielskiego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnym systemie szkolnictwa na podstawie polskiego programu kształcenia
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się sytuacji nauczania języka angielskiego dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie kształcenia. Okazuje się, że pomimo korzyści związanych z wprowadzaniem nauki języka obcego do programu nauczania w szkołach specjalnych pojawia się wiele wątpliwości dotyczących nabywania kompetencji lingwistycznych przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Trudności te dotyczą nie tylko specyfiki kształcenia tej grupy dzieci i młodzieży, lecz także braku odpowiednich programów nauczania, dostosowanych podręczników, materiałów, pomocy naukowych, wypracowanych metod, technik i sposobów nauczania. We wprowadzeniu autorka wskazuje na znaczenie języka angielskiego we współczesnym świecie oraz porusza zagadnienia odnoszące się do kwestii polskiego systemu kształcenia specjalnego, a dalej podejmuje rozważania dotyczące specyfiki nauczania języka angielskiego dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz próbę wskazania kierunków działania w planowaniu nauczania, które powinny być uwzględnione wobec uczniów z tego typu dysfunkcjami.
Year
Issue
Pages
118-132
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3bb84d2-b021-4a47-a89d-a50824f0a75a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.