PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 93-108
Article title

Przygotowanie do zawodu nauczyciela w Spiskiej Kapitule

Title variants
EN
Teacher's Education in Spis Chapter
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o działalności Juraja Páleša – pierwszego kierownika „Nauczycielskiej preparandy” w Spiskiej Kapitule. Opisuje jego zaangażowanie pedagogiczne oraz kulturalnoreligijne, a także społeczno-polityczne uwarunkowania w okresie jego aktywnego życia. Przybliża osobę Juraja Páleša jako autora podręcznika pedagogiki i analizuje jego poglądy pedagogiczne, szczególną uwagę zwracając na wartości wychowawcze, osobowość´ nauczyciela i historyczne konsekwencje jego poglądów pedagogicznych.
EN
An article dissertates with the personality of Juraj Páleš – who was the first headmaster of the ”Teacher’s Propaganda” in Spis Chapter. It also deals with his pedagogical activities and culturally-religious and socially-political conditions in time of his active working. It approaches the personality of Juraj Páleš as the author of Pedagogy textbook and analyses his pedagogical opinions with individual regards on educational values, a teacher's personality and historical consequentions of his pedagogical opinions.
Year
Volume
Issue
2
Pages
93-108
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Wydział Pedagogiczny, Katedra Przedszkolnej i Elementarnej Pedagogiki Grup Społecznie Upośledzonych; Instytut Juraja Páleša w Lewoczy
References
  • DraveckÝ J., Elementárne vzdelávanie v cirkevných školách Spišskej diecézy, Ružomberok: Verbum 2011.
  • Kaiser A.. Kaiserová R., Učebnica pedagogiky, Bratislava: SPN 1991.
  • Komenský J.A., Veľká didaktika, Bratislava: SPN 1954.
  • Mátej, J. [a kol.]. Dejiny českej a slovenskej pedagogiky, Bratislava: SPN 1976.
  • Miko S., Náčrt dejín rím.kat. učiteľského ústavu a učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 1929-1949, Štátny archív v Levoči.
  • Miškovič A., Oslavy 110 ročnicc ústavu, november 1930, Štátny archív v Levoči.
  • Švecová V., Základy pedagogiky, Košice TU KIP 2002.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3bccd16-4a42-40af-bdd1-9e3d247363b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.