PL EN


2016 | 3 | 81-93
Article title

Przygotowania, przebieg i wnioski z pełnienia dyżuru przez Komponent Wojsk Specjalnych w Siłach Odpowiedzi NATO

Content
Title variants
EN
The preparations, duty period and conclusions of the Polish Special Operations Component Command stand-by in the NATO Response Force
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera opis procesu przygotowań polskich Wojsk Specjalnych do pełnienia dyżuru bojowego w ramach Komponentu Operacji Specjalnych (ang. Special Operations Component, SOC) Sił Odpowiedzi NATO 2015 (ang. NATO Response Force, NRF). W materiale przedstawiono również drogę do uzyskania przez Polskę zdolności tzw. państwa ramowego Sojuszu w obszarze operacji specjalnych. Opisano natowski proces certyfikacji, jakiemu podlegali polscy komandosi przed przystąpieniem do wykonywania zadań w ramach NRF. Materiał odnosi się także do kwestii związanych z wprowadzoną, w styczniu 2014 roku, reformą systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz jej skutkami dla funkcjonowania Wojsk Specjalnych. Przedstawiony został również przebieg samego dyżuru, utworzonego na bazie polskich komandosów, Komponentu Operacji Specjalnych SON 2015. Ostatnia część materiału to istotne, z punktu widzenia Wojsk Specjalnych, wnioski wypływające z ich funkcjonowania w ramach NRF.
EN
The article contains the description of the process of the Polish Special Operations Forces (Polish SOF) preparations to perform combat readiness duties as the Special Operations Component (SOC) of the NATO Response Force 2015 (NRF 2015). It refers also to the way Poland achieved the ability of the so called NATO framework nation within the area of special operations. The text describes the NATO certification process to which Polish commandos were subject to before taking over combat readiness duties within the NATO Response Force. The article also refers to the Reform of the System of Command and Control of the Polish Armed Forces implemented in January 2014 and its consequences for the Polish SOF. NRF SOC 2015 stand-by duty period is also presented in the article. The last part constitutes important, from the perspective of SOF, conclusions related to their duties within NRF.
Contributors
  • Supreme Allied Headquarters Powers Europe, SHAPE
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3c35f91-e416-4e16-a5d9-db61ef5f5091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.