PL EN


2016 | 11 (802) | 55-64
Article title

Implementacja systemu zarządzania jakością w placówkach medycznych funkcjonujących w Polsce

Title variants
The Implementation of a Quality Management System in Medical Facilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje sektora ochrony zdrowia coraz częściej poszukują skutecznych metod i narzędzi do wspomagania procesu zarządzania. Jedną z popularnych koncepcji wdrażanych w placówkach medycznych jest system zarządzania jakością umożliwiający kontrolę procesów leczenia, monitorowanie kosztów oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Zaprezentowano także charakterystykę jakości usług opieki medycznej. W dalszej części wskazano na procedurę dotyczącą wdrożenia systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem podejścia procesowego w badanej placówce medycznej.
EN
Organizations health sector are increasingly looking for effective methods and tools to support the management process. One popular concept implemented in medical facilities is a quality management system that allows control of the processes of treatment, monitoring costs and efficient use of resources. The aim of the article is to identify the implementation of quality management system carried out in a medical facility. It also presents the characteristics of the quality of health care services. It is pointed out the procedure for the implementation of the quality management system with regard to the process approach in the studied medical facility.
Contributors
  • prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3d2688d-7225-4922-99d2-3a8f48fd6b00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.