PL EN


2017 | 40 | 73-87
Article title

„Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (por. Łk 1,48). Muzyczne implikacje kultu maryjnego na przykładzie Stabat Mater G.P. da Palestriny

Content
Title variants
EN
“All Generations Shall Call Me Blessed” (Lk 1.48). Musical Implications of the Cult of St. Mary on the Example of Stabat Mater by G.P. da Palestrina
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest motetowi Stabat Mater, autorstwa renesansowego kompozytora Giovanniego Pierluigiego da Palestriny. Utwór ten w mistrzowski sposób pokazuje prowadzenie dwuchórowej ośmiogłosowej faktury, gdzie jednocześnie zachowana zostaje istotna dbałość o wyrazistość śpiewanego tekstu. W ten sposób omawiany utwór jest przykładem motetu, który odegrał znaczącą rolę w wykształceniu tzw. stylu kościelnego, zwanego z czasem stylem palestrinowskim. Stabat Mater Palestriny to również przykład, w jaki sposób muzyczna kompozycja może stać się osobistym wyznaniem wiary jego twórcy.
EN
This study is devoted to the motet Stabat Mater,,created by the Renaissance composer Giovanni Pierluigi da Palestrina. This work is a masterly composition for two choirs and eight voices, with remarkable attention paid to the distinctiveness of the text sung. In this way the discussed artwork is an example of a motet which played a significant role in the formation of the “ecclesiastical style”, later called Palestrina motet style. The Stabat Mater of Palestrina is also an example of how a musical composition can become its creator’s personal confession of faith.
Year
Issue
40
Pages
73-87
Physical description
Contributors
 • Wydział Wokalno-Aktorski Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki Gdańsk
References
 • Catholic Encyclopedia, red. P.M.J. Stravinskas, Huntington, Indiana 1991.
 • Chomiński, J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne. T. 5 Wielkie formy wokalne, Kraków 1984.
 • Courth, F., Mariologia – Maryja, Matka Chrystusa, w: Podręcznik teologii dogmatycznej. Mariologia. Eklezjologia, red. W. Beinert, Kraków 1999, s. 43–203.
 • Dziębowska, E., Haydn, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. IV hij, red. E. Dziębowska, Kraków 1993, s. 114–151.
 • Dziębowska, E., Rheinberger, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VIII pe-r, red. E. Dziębowska, Kraków 2004, s. 377.
 • Dziębowska, E., Scarlatti, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. IX s-sł, red. E. Dziębowska, Kraków 2007, s. 60–63.
 • Helman, Z., Szymanowski, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. X sm-ś, red. E. Dziębowska, Kraków 2007, s. 275–298.
 • Hinz, E., Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000.
 • http://imslp.nl/imglnks/usimg/2/26/IMSLP08849-Score_-_Palestrina_-_Stabat_Mater.pdf [15.09.2017].
 • Jarzębska, A., Podobińska K., Penderecki, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VIII pe-r, red. E. Dziębowska, Kraków 2004, s. 8–38.
 • Konieczna, A., Pergolesi, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VIII pe-r, red. E. Dziębowska, Kraków 2004, s. 47–50.
 • Konieczna, A., Rossini, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VIII pe-r, red. E. Dziębowska, Kraków 2004, s. 468–478.
 • Liber usualis missae et officii pro dominicis et festis cum cantu gregoriano, S. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregationis Typographi, Parisiis - Tornaci - Romae - Neo Eboraci 1962.
 • Morawska, K., Orlando di Lasso, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VII n-pa, red. E. Dziębowska, Kraków 2002, s. 175–218.
 • Negrey, M.J., Dvořák, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. II cd, red. E. Dziębowska, Kraków 1984, s. 491–509.
 • Pamuła, M., Josquin des Prés, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. IV hij, red. E. Dziębowska, Kraków 1993, s. 492–511.
 • Patalas, A., Palestrina, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VII n-pa, red. E. Dziębowska, Kraków 2002, s. 289–318.
 • Pawlak, I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2000.
 • Szweykowski, Z.M., Gorczycki, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. III efg, red. E. Dziębowska, Kraków 1987, s. 395–400.
 • The Ultimate Stabat Mater site. A musical journey through the ages..., https://www.stabatmater.info/ polish/ [15.09.2017].
 • Tomaszewski, M., Hryszczyńska H., Schubert, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna,
 • t. IX s-sł, red. E. Dziębowska, Kraków 2007, s. 141–166.
 • Wilk, P., Vivaldi, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. XI t-v, red. E. Dziębowska, Kraków 2009, s. 291–301.
 • Zabża, J., Boccherini, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. I ab, red. E. Dziębowska, Kraków 1979, s. 345–347.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3d69e4b-8633-4385-a6c2-3808e1c7c58e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.