PL EN


2013 | 136 | 11-35
Article title

Potencjał współpracy transgranicznej - diagnoza i rekomendacje

Content
Title variants
EN
Cross-border Cooperation Potential -Diagnosis and Recommendations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish regions bordering with regions of the other EU Member States are currently facing new development challenges. Inter alia a perspective of joint activities within the European Groupings of Territorial Cooperation is wide open. In this setting the article presents experiences of a study over cross-border cooperation potential concerning Silesia Region (Poland) and Moravian-Silesian Region (The Czech Republic). The areas under scrutiny are: transportation, tourism, economy, energy sector, culture, human capital linked to education and HEI cooperation, environment.
Year
Volume
136
Pages
11-35
Physical description
Contributors
References
 • Baron M., Ochojski A.: Kreowanie regionów wiedzy. Metodyka i praktyka - studium przypadku CERADA (środkowoeuropejskiej przestrzeni badawczo-rozwojowej). W: Transformacja gospodarki - poziom krajowy i międzynarodowy. Red. B. Kos. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Dane Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie wskazań PSE - Operator S.A.
 • Dane za Eurostat. ISCED 3-4: Upper Secondary i Post-secondary non Tertiary.
 • Dane ze strony internetowej Inicjatywy. http://www.interreg3a.cz oraz z list beneficjentów dofinansowania POWT RCz-RP 2007-2013.
 • Dane ze strony internetowej województwa śląskiego. http://www.slaskie.pl/strona_ n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1248432639&id_menu=122 http://epp.euros.
 • tat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/d atabase.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Przyszła rola inicjatyw regionalnych. KOM(2010) 721; From Regional Markets to a Single European Market. Final Report, Everis, Mercados, 28.04.2010.
 • Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018. Materiał dostępny na stronie internetowej województwa śląskiego. www.slaskie.pl.
 • Raporty na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. http:// www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=8¶ms[category_id]=71.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).
 • Turystyka w województwie śląskim w 2008 r. Urząd Statystyczny, Katowice 2009.
 • Wystąpienie wiceministra RC ds. Przemysłu i Handlu Tomasza Hunera, Czesko-Polskie Forum Energetyczno-Inwestycyjne, Warszawa 4 listopada 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3d90bfe-d711-4eaa-9f14-da2212fa1aea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.