PL EN


2019 | nr 15 | 175-190
Article title

Możliwości wykorzystania tradycyjnych metod zarządzania projektami w organizacjach turkusowych

Authors
Title variants
EN
Possibilities of using traditional project management methods in teal organizations
Languages of publication
Abstracts
PL
Tradycyjne zarządzanie projektami (ang. Traditional Project Management-TPM) zyskało ogromną popularność w minionym stuleciu ze względu na skuteczność w wielu dziedzinach biznesu. Obecnie pojawiają się jednak nowe struktury zadaniowe tj. samosterujące się zespoły i samozarządzające organizacje, gdzie specyfika pracy znacząco rożni się od tych wykorzystujących tradycyjne metody zarządzania. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy tradycyjne metody zarządzania projektami sprawdzają się w nowych, opartych na wartościach, strukturach organizacyjnych? Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy tradycyjne metody zarządzania projektami wykorzystywane są w samozarządzających się organizacjach. Do realizacji celu wykorzystano analizę dostępnej literatury oraz badania własne autorki. Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać, że wykorzystanie tradycyjnych metodyk zarządzania projektami w nowych typach organizacji, jest bardzo ograniczone, gdyż ich zasady są sprzeczne z ideą samozarządzających się organizacji.
EN
Traditional project management (TPM) in the last century has gained huge popularity due to its efficiency in many areas of business. However, at the moment new structures like self-managing teams or self-managing organizations emerged. The way how work is organized there differs a lot from those organizations where TPM is used. The author is looking for an answer to the question if traditional project management methods 1) AGH Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania. 176 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie work well in new, values-oriented, organizational structures? The purpose of this article is to examine whether traditional methods of project management are used in self-managing organizations. To achieve that goal author analyzed available literature and did own research (interviews with people directly involved in the project work in teal organizations). The conducted research allowed to show that the use of traditional management methodologies projects in new types of organization is very limited, because their principles are contrary to the idea of self-managing organizations.
Year
Issue
Pages
175-190
Physical description
Dates
published
2020-04-01
Contributors
author
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
References
 • E. Beck-Krala, M.Staszkiewicz, Samozarządzające się organizacje a zróżnicowanie zasobów pracy, Problemy rożnorodności w zarządzaniu pod red. Małgorzaty Striker, Wyd. SIZ, Łodź 2017.
 • A.Biłyk, Holokracje – empowerment w organizacji?, „Edukacja ekonomistow i menedżerow”1 (43), Warszawa 2017.
 • A.J. Blikle, Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
 • L.B.Gouveia, Holacracy as an alternative to organizations governance, University Fernando Pessoa, Porto 2016.
 • A. Jeznach, Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania – dziennik budowy turkusowej firmy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
 • M. Juchnowicz, Organizacja samoangażująca w realiach polskich, „Edukacja Ekonomistow i Menedżerow: problemy, innowacje, projekty”, nr 3(45),Warszawa 2017.
 • A.Kozarkiewicz, Zarządzanie portfelami projektów. Wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012. 190 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • F.Laloux, Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Studio EMKA, Warszawa 2015, 2016.
 • J. P. Lewis, Podstawy zarządzania projektami. Zdobywanie kwalifikacji pozwalających wyprzedzić konkurencję, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 • . P.Pietras, M.Schmidt, Zarządzanie projektami, wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza „Horyzont”, Łodź 2003.
 • B. J. Robertson, Holacracy. The new management system for a rapidly changing world, Wydawnictwo Henry Holt and Co., New York 2015.
 • R.K.Wysocki, R.McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo OnePress, Gliwice 2005.
 • B. Ziębicki, Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania? „Humanizacja pracy” 4 (290), Płock 2017.
 • Valve Corporation, Valve Przewodnik dla nowych pracowników, Wydawnictwo Valve Press, Waszyngton 2012.
 • https://blog.holacracy.org/understanding-projects-and-project-teams- -in-holacracy-a30d49c67c86 [dostęp 24.01.2019].
 • https://www.governica.com/Parametry_projektu [dostęp 24.01.2019].
 • https://kjarocka.pl/zarzadzanie-projektami/project-manager-opis-stanowiska- i-zakres-obowiazkow [dostęp 24.01.2019].
 • https://steamcdn-a.akamaihd.net/apps/valve/Valve_NewEmployeeHandbook. pdf [dostęp 24.01.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3dae303-35d3-40a6-a02a-4a2715c467aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.