PL EN


2016 | 90(146) | 191-202
Article title

Krystyna Rajzer – sylwetka życiowa i akademicka

Content
Title variants
EN
Krystyna Rajzer – a life and academic profile
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kilka miesięcy temu w Krakowie 17 lutego 2016 r. pożegnaliśmy na zawsze Profesor Krystynę Rajzer – naukowca w dziedzinie rachunkowości i długoletniego nauczyciela akademickiego oraz wychowawcę wielu pokoleń studentów obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (wcześniej Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie) oraz trzech innych wyższych uczelni ekonomicznych w Krakowie i Kielcach. W długim i pracowitym życiu dokonała wiele; aktywna w sferze naukowej, dydaktycznej, gospodarczej i społecznej aż do 90. roku życia. Zmarła 12 lutego 2016 r. w Krakowie. Środowisko akademickie rachunkowości w Polsce straciło nie tylko człowieka nauki i praktyki, ale przede wszystkim dobrego nauczyciela i cenionego wychowawcę młodzieży studenckiej. Środowisko kościelne pożegnało swoją siostrę i przewodnika duchowego. Dla współpracowników, studentów, przyjaciół i znajomych była autorytetem etycznym.
EN
Only a few months ago, on the 17th of February 2016 in Cracow, we had to bid our final farewells to Professor Krystyna Rajzer – a renowned scientist in the field of accounting and a long-time academic teacher and educator for many generations of students of the University of Economics (and its predecessors, i.e. first the Academy of Commerce, then the Higher School of Economics and the Academy of Economics in Cracow) and in three other higher economic schools in Cracow and Kielce. In her long and hardworking life she had numerous achievements in various areas of academic, economic and social life, being active until 90 years of age. Professor Krystyna Rajzer passed away on the 12th of February 2016 in Cracow. The accounting community has lost a dedicated scientist, practitioner and, first and foremost, a great teacher and educator of students. The Church has lost a sister in faith and a spiritual guide. Professor Rajzer was an unquestioned moral authority for her co-workers, students and friends.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3eb9456-a3eb-4970-9664-b7810a5f8671
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.