PL EN


2011 | 89 | 197-209
Article title

Pracownik wiedzy jako kluczowy zasób współczesnego przedsiębiorstwa

Title variants
EN
Knowledge Worker as a Key Resource a Nowadays Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor zarysowuje zmiany otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje. Uwypukla i charakteryzuje megatrendy mające najsilniejszy wpływ na te zmiany, a więc globalizację, postęp technologiczny, liberalizację rynków. W kontekście tych przeobrażeń zostaje ukazane znaczenie utalentowanych pracowników zaliczanych do grupy pracowników wiedzy jako kluczowych kreatorów współczesnych organizacji.
EN
In the article the author presents changes of surroundings in which present organizations function. The author also characterize megatrends which have the strongest influence on these changes, such as: globalization, technological progress, liberalization of markets. In the context of these transformations the role of talented workers is showed. They are classed to group of knowledge workers and represent a key creators of nowadays organization.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • 2. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa-Kluczbork 2004.
 • 3. Chełpa S., Samorealizacja talentów - możliwości o ograniczenia intrapersonalne, [w:] Borkowska S. (red.) Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 • 4. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy Wolters Luwers, Kraków 2007.
 • 5. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000.
 • 6. Drucker P.F., W kierunku organizacji nowego typu, [w:] Hasselbein F., Goldsmith M., Beckard R., Organizacja przyszłości, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.
 • 7. Gregor B., Zmiany otoczenia organizacji w społeczeństwie informacyjnym i nowej gospodarce, [w:] Skorski Cz. (red.), Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku - od teorii do praktyki, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2004.
 • 8. Handy C., Wiek przezwyciężonego rozumu, Wyd. Business Press, Warszawa 1998.
 • 9. Jasiński B., Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulencje otoczenia [w:] R. Krupski (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 • 10. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 • 11. Kwiecień K., Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach, [w:] Borkowska S. (red.) Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 • 12. Mikuła B., Nowa rzeczywistość zasobów ludzkich organizacji [w:] red. J.S. Kardas, M. Jasińska, Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Wyd. EMKA, Warszawa 2010.
 • 13. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 • 14. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 • 15. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • 16. Pietruszka-Ortyl A., Pracownicy w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Potocki A. (red.) Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 • 17. Płoszajski P., Organizacja w przyszłości: przeobrażony kameleon [w:] S. Borkowska, Bohdziewicz P. (red.), Menedżer u progu XXI wieku. Wydawnictwo WSH-E, Łódź 1998.
 • 18. Pocztowski A., Zarządzanie talentami w organizacji, Wyd. Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • 19. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkim, PWE, Warszawa 2007.
 • 20. Raport badawczy The Conference Board, Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, http://www.conference-board.org/pdf_free /report_zarzadzanieTalentami.pdf, pobrane 15.02.2008
 • 21. Tannenbaum A.J., Giftedness: psychosocial approach, Renzulli J.S., The three-ring conception of giftedness: A develpment model for creative productivity [w:] Sternberg R.J., Davidson J.E. (red.), Conceptions of giftedness, Cambridge University Press, Cambridge 1986 za; Chełpa S., Samorealizacja talentów - możliwości o ograniczenia intrapersonalne [w:] Borkowska S. (red.) Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 • 22. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • 23. Unold J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3ebf369-2077-4475-802f-b30d484c2c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.