PL EN


2016 | 1 | 57-68
Article title

Z badań nad posługą katechetyczną dla młodzieży w szkole publicznej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie w latach 1945-2015

Authors
Content
Title variants
EN
Research on the catechetical ministry for youth in public school as an example High School - Secondary School in Debno 1945-2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym problemem wielu współczesnych ludzi jak i społeczności jest styl życia oparty na założeniu nieistnienia Pana Boga. Żyją oni tak, „jakby Bóg nie istniał” („etsi Deus non daretur”). Koncepcja życia opartego na takim założeniu owocuje niekiedy brakiem ostatecznego sensu życia. Jest zjawiskiem obserwowalnym, że uczniowie wywodzący się ze środowisk żyjących według własnego programu „etsi Deus non daretur” pojawiają się sporadycznie lub częściej wraz ze swoją klasą także na lekcjach religii. W ciągu minionych siedemdziesięciu lat katechizacji młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie są zauważalne zmiany w mentalności ludzi współtworzących katechezę. Takie zmiany sporadycznie stają się przyczyną powstawania problemów w zakresie kształcenia czy religijnego wychowania, ale nie są to problemy na bieżąco nierozwiązywalne. Mimo braku gruntownych naukowych badań w tym zakresie z napotkanymi problemami muszą się zmierzyć nie tylko katecheci, ale także młodzież i jej rodzice.
EN
In the last seventy years of catechism of youth from the High School – Upper Secondary School No 1 in Debno, noticeable changes in the mentality of people co-creating the Catechesis as well as the changes in the external conditions of Catechesis can be Observed. Such changes result in many problems That the contemporary catechism must face. The main issue lies in individual people and numerous communities perceiving life based on the model “as if God did not exist.” Such concept of life based on “etsi Deus non daretur” is sometimes accompanied by a lack of ultimate meaning in life. Every so often, in many people and communities of the existence does not require an essence for themselves or any whatsoever. Despite the fact. That the pupils from dry communities attend the Catechesis, they are not fully aware of the reason why they are attending it. There is no current research Concerning the influence of dry stereotype on young people, Their parents as well as catechists.
Year
Issue
1
Pages
57-68
Physical description
References
 • Archidiecezja szczecińsko-kamieńska. Struktura personalno-administracyjna, Szczecin 2015.
 • Bartnik C., Nie poniewierać katechetami w szkołach, „Nasz Dziennik” 207 (2012), s. 17–18.
 • Charytański J., Program katechezy na poziomie licealnym w zmienionej sytuacji ekonomiczno-społecznej, w: J. Krucina (red.), Katecheza w szkole, Wrocław 1992, s. 65–92.
 • Charytański J., Zmagania o kształt katechezy w Polsce. Długa wspólna droga, Kraków 2001.
 • Czekalski R. (red.), Katecheza wobec wyzwań współczesności, Płock 2001.
 • Elenco Generale della Societa di San Francesco di Sales, Torino 1946–2014.
 • Jachimowicz R., Neudamm – Dębno przeszłość i teraźniejszość, Dębno 1999.
 • Jachimowicz R., Dębno. Tryptyk miasta, Szczecin 2013.
 • Jałocha M., Wychowanie do idei według Jana Pawła II, „Remedium” 4 (2005), s. 1–3.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradende”, Rzym (16 października 1979), w: Jan Paweł II, Adhortacje apostolskie, Kraków 1996.
 • Jan Paweł II, Szkoła i religia. Przemówienie do księży rzymskich, 3, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 4 (1981).
 • Kapłon Z., Okoliczności przybycia i początki posługi duszpasterskiej salezjanów w Dębnie, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da michi animas caetera tollae. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 305–313.
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 104–163.
 • Krucina J. (red.), Katecheza w szkole, Wrocław 1992.
 • Krucina J., Wprowadzenie (O chrześcijański sposób bycia człowiekiem), w: J. Krucina (red.), Katecheza w szkole, Wrocław 1992, s. 5–10.
 • Pietrzykowski J., Obecność Salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1952, Kutno 1990.
 • Romaniuk K., Jezus-Katecheta, Marki 1999.
 • Skorowski H., Kościół a polskie spory okresu transformacji, Warszawa 2009.
 • Solak A., Sytuacja wychowawcza szkoły w kontekście katechezy, w: R. Czekalski (red.), Katecheza wobec wyzwań współczesności, Płock 2001, s. 119–129.
 • Sołtys Z. i in. (red.), 45 lat Szkolnictwa Zawodowego w Dębnie 1961–2006, Dębno 2006.
 • Sołtys Z. i in. (red.), 60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie 1945–2005, Dębno 2005.
 • Söll P.G., Die Salesianer Don Boscos (SDB) im Deutschen Sprachraum 1888–1988, München 1989.
 • Strzała D.M., Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu, „Wychowawca” 9 (2000), s. 4–7.
 • Szpet J., Przyszłość religii w polskiej szkole, Poznań 2002.
 • Szpet J., Wprowadzenie, w: D. Jackowiak, J. Szpet (red.), Katecheza wobec zadań nowej s. 4–7. 1999 r., Poznań 1999, s. 7–8.
 • Wspomnienia Salezjanów z pracy duszpasterskiej na Ziemiach Odzyskanych, 1970
 • Wysokiński J., Szkolnictwo i oświata dorosłych, w: T. Białecki (red.), Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, Szczecin 1969, s. 359–373.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3ee7e7b-1d5c-425f-82ac-5e3520b608e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.