Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 | 2 | 339-356

Article title

Bycie i świat. Metamorfozy pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł rekonstruuje przemiany pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera na podstawie: Bycia i czasu, Podstawowych problemów fenomenologii, rozprawy O istocie podstawy, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Źródła dzieła sztuki, Przyczynków do filozofii oraz esejów Język, Rzecz i Budować, mieszkać, myśleć. Niniejsza analiza pokazuje, że kolejne odsłony problemu świata nie unieważniają wcześniejszych rozwiązań, ale rozwijają ich sens, zgodnie z którym bycie ujawnia się tylko wtedy, gdy byty postrzegane są w ich wspólnocie. Tak też różne ujęcia problemu świata wskazują na odmienne aspekty wspólnoty bytów: wzajemną przynależność, pokrewieństwo oraz integralność.
EN
The article reconstructs transformation of the concept of the ‘world’ in Martin Heidegger’s view in the light of his: Being and time , Basic problems of phenomenolog y , On the essence of ground , The fundamental concepts of metaphysics , The origin of the work of art , Contributions to philosophy , and essays Language , thing and Building, dwelling, thinking . The analysis shows that the subsequent presentation of the problem of the world does not invalidate previous solutions but rather develops their meaning according to which being is only revealed when entities are perceived in their c o m m u n i t y. Hence, various approaches to the problem of the world indi- cate different aspects of the community of beings: mutual belonging, kinship, and integrity.

Keywords

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

339-356

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f3ffef1a-b98e-44c1-9543-ed8c123e6d82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.