PL EN


2012 | 1(2) | 117-129
Article title

Polski e-konsument na rynku usług

Authors
Content
Title variants
EN
Polish E-Consumer in the Market for Services
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Internet stał się codziennością w działalności przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji rynkowych i gospodarstw domowych. Wiek XXI to wiek społeczeństwa informacyjnego i narodzin e-konsumenta, dla którego przestrzeń Internetu stała się miejscem pracy, spędzania wolnego czasu, nawiązywania kontaktów i robienia zakupów. To właśnie dokonywanie zakupów w Internecie w największym stopniu warunkuje bycie e-konsumentem. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące zachowań polskich e-konsumentów na rynku usług. Badania zostały przeprowadzone techniką ankiety on-line na próbie 1350 polskich e-konsumentów w 2010 roku (w ramach grantu finansowanego przez MNiSW). Badaniem objęto usługi bankowe, edukacyjne, turystyczne, ubezpieczeniowe oraz bilety, pozwalające korzystać z usług transportowych i w zakresie kultury.
EN
Internet has become an everyday in activities of enterprises, public administration, market institutions and households. The 21st century is a century of the information society and birth of e-consumer, for whom the Internet space has become a workplace, leisure, contact establishment and shopping. It is shopping on Internet that conditions to the greatest degree being an e-consumer. The article presents the results of research on Polish e-consumers' behaviour in the market for services. The research was carried out by the online survey technique on the sample of 1350 Polish e-consumers in 2010 (within the framework of grant financed by the Ministry of Science and Higher Education). The research covered the banking, educational, touristic, insurance services and the tickets allowing the use of transport services and those related to culture.
Year
Issue
Pages
117-129
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f400491f-9d37-4041-b106-8f894e5077ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.