PL EN


2018 | 516 | 87-98
Article title

Społecznie odpowiedzialny student w społecznie odpowiedzialnej uczelni w świetle wyników badania

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności postrzegana jest jako domena przedsiębiorstw. Tymczasem każda organizacja może tę ideę odzwierciedlać w swojej strategii, budowaniu relacji z interesariuszami. Dotyczy to również szkół wyższych. Celem artykułu jest zatem diagnoza relacji uczelni ze studentami jako interesariuszami wewnętrznymi. Aby ten cel osiągnąć, autorki poszukują odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Co oznacza odpowiedzialność uczelni wobec studentów? Jak studenci postrzegają swoją odpowiedzialność wobec uczelni? Badanie przeprowadzono na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Zastosowano w nim jakościowe podejście badawcze oraz odmianę burzy mózgów jako metodę gromadzenia danych. Dzięki takiemu podejściu poznano opinie respondentów, sformułowano wnioski i konkluzje, jak kształtować dobre praktyki społecznej odpowiedzialności w relacjach uczelnia–student.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4006303-5736-4e89-8816-90e6d298b399
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.