PL EN


2014 | 10 | 115-132
Article title

Badania specjalistyczne nowych znalezisk z wczesnej epoki żelaza odkrytych na stanowisku 4 w Miechęcinie, pow. kołobrzeski

Content
Title variants
EN
Physicochemical research on pottery of the Early Iron Age from Miechęcino site 4, Kołobrzeg district
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Abstract: The article presents the results of the research on the Pomeranian culture pottery finds from site 4 in Miechęcino, Kołobrzeg district. The main goal of the article is to attempt to identify the stratigraphical relationship between grave 159 and feature 26 (the one containing a sword of the XVIII B type according to J. Fogel). For this reason the authors analysed pottery finds from both features using archaeological and physicochemical methods (X-ray fluorescence and thermogravimetric analyses).
Year
Volume
10
Pages
115-132
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Laboratorium Bio-i Archeometrii Instytut Archeologii i Etnologii PAN
References
 • Borkowski J., Kasprzak A. 2009. Zniszczone cmentarzysko kultury pomorskiej w dorzeczu Parsęty. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5, [w:] Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza, red. M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek, Gdańsk, 53–62.
 • Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska, Wrocław.
 • Eriksson T., Lindahl A. 2012. The handicrafts of Iron Age pottery in Scandinavia: regionalities and traditions, „Lund Archaeological Review” 18, 45–60.
 • Fogel J. 1979. Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. Broń zaczepna, Poznań.
 • Kasprzak A. 2010. Grób z wieńcem kamiennym na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Miechęcinie, pow. kołobrzeski, [w:] Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, red. A. Urbaniak , R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster , Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź–Warszawa, 301–308.
 • Kozłowska D. 1993. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Dobrowie, woj. koszalińskie, „Materiały Zachodniopomorskie” 39, 7–82.
 • Łuka L. J. 1979. Kultura wejherowsko-krotoszyńska, [w:] Prahistoria Ziem Polskich, red. W. Hensel, t. 4, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 147–168.
 • Perlman J., Asaro F. 1969. Pottery analysis by neutron activation, „Archaeometry” 11, 21–53.
 • Podgórski J. T. 1990. Nowe odkrycia na terenie województwa gdańskiego w latach 1979-1985. Liniewko, gm. Nowa Karczma, stan. 1, „Pomorania Antiqua” 14, 225–226.
 • Skrzypek I. 1998. Materiały archeologiczne ludności kultury łużyckiej i pomorskiej z woj. koszalińskiego, „Pomorania Antiqua” 17, 143–190.
 • Strzyżewski Cz. 1972. Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej w Miechęcinie, pow. Kołobrzeg, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” 2, 5–33.
 • Strzyżewski Cz. 1973. Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych na cmentarzysku kultury wschodniopomorskiej w Miechęcinie, pow. Kołobrzeg w 1972 r., „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” 3, 58–66.
 • Walenta K. 2008. Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Chojnice.
Notes
Dział: Studia i Materiały
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f403db87-1a16-48c2-b75b-810e8714f51a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.