PL EN


Journal
2019 | 21 | 4 | 525-541
Article title

Biblical and Liturgical Formation in Teams of the Liturgical Altar Service

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The liturgical and biblical education was a postulate set by the liturgical movement before the Second Vatican Council. In this context, one cannot speak of liturgical renewal without upbringing the liturgical clergy and the faithful, which is why this postulate was realized in the Church in Poland, in the curriculum of the altar boys and teachers, developed by the National Ministry of the Liturgical Service. Even, if it was not taken up and carried out in a proper shape in each diocese, it is possible to talk about one general biblical and liturgical paradigm of working with altar servers and lectors. It is worth emphasizing that “the effectiveness and fruitfulness of all pastoral and educational activities are not determined by programs, papers, technical aids and an external organizational apparatus. All these are necessary and useful, but ulti-mately, the person decides and the degree of their engagement, commitment and devotion to the given matter”.
Journal
Year
Volume
21
Issue
4
Pages
525-541
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Benedykt XVI, Przemówienie do ministrantów: «Bądźcie przyjaciółmi i apostołami Jezusa», „Anamnesis” 47(2006).
 • Blachnicki F., Drogi realizacji «Wytycznych dla duszpasterstwa ministrantów w Polsce», No. 2000/1/1.
 • Blachnicki F., Formacja służby liturgicznej jako jedna z form młodzieżowego deuteroka-techumenatu w parafii, CT 46(1976), vol. 4.
 • Blachnicki F., Odnowa liturgii a duszpasterstwo ministrantów, CT 37(1967), vol. 2.
 • Blachnicki F., Pedagogia ministrancka, in: Pisma katechetyczne ks. Franciszka Blachnickiego, ed. M. Marczewski, Warszawa 2011.
 • Blachnicki F., Program formacji męskiej służby liturgicznej w Polsce, CT 33(1974), vol. 4.
 • Blachnicki F., Zarys koncepcji wychowania lektorów, AGRŚ-Ż (Z. KDSL), No. 2000/6/1.
 • Duszyński G., Malak P., Radość ze służby. Zbiórki z ministrantami, Poznań 2008.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2004 roku, Tarnów 2004.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do ministrantów (Aula Pawła VI 15 kwietnia 1980 r.), in: D. Met-zinger, Servir la messe, Paris 1993.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do ministrantów (Plac św. Piotra 30 sierpnia 1990 r.), in: D. Metzinger, Servir la messe, Paris 1993.
 • Jelonek T., Formacja biblijna lektora, Kraków 2007.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Młodość z Chrystusem (Dokument KEP przygotowany przez Radę ds. Duszpasterstwa Młodzieży), Tarnów 2008.
 • Margański B., Wychowanie liturgiczne we wspólnocie kościoła. Wychowanie w liturgii i przez liturgię, „Seminare” 19(2003).
 • Mitek E., Lektor. Przygotowanie ministrantów do czytania Słowa Bożego, Wrocław 2009.
 • Mońka Z., Kapłan a problem budzenia i pielęgnowania powołań, „Homo Dei” 182(1981), No 4.
 • Paweł VI, Słowo Ojca Świętego do ministrantów, in: Teczka nr 6 Dekanalnego Referenta Dusz-pasterstwa Młodzieży [1968], AGRŚ-Ż (Z. KDSL), No. 500/20.
 • Przygoda W., Powołaniowe duszpasterstwo, in: Leksykon teologii pastoralnej, ed. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006.
 • Rzeźwicki G., Duszpasterstwo ministrantów i lektorów w Kościele w Polsce, Tarnów 2010.
 • Rzeźwicki G., Od kandydata przez stopnie ministranta funkcję lektora i ceremoniarza do anima-tora, Tarnów 2009.
 • Stencel E., Lektor i jego liturgiczna posługa, Pelplin 2010.
 • Szafrański A. L., Liturgia i jej znaczenie wychowawcze, Lublin 1958.
 • Szczypa J., Króluj nam Chryste. Materiały pomocnicze w pracy z ministrantami, part II, Sando-mierz.
 • Tendej J., Uwagi pedagoga w określaniu celów, stopni i innych elementów formacji służby litur-gicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, „Anamnesis” No 58.
 • Wilk W., Budzenie powołań kapłańskich wśród ministrantów, „Homo Dei” 155(1976), No 1.
 • Zagrodzki G.W., Duszpasterstwo ministrantów, „Homo Dei” No 2(2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f40650d2-4261-4a31-81e9-5263bd23694c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.