PL EN


2015 | 14 | 147-160
Article title

Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima

Content
Title variants
Colour white in Julian Tuwim’s poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The linguistic exponents of the colour white in Julian Tuwim’s poetry are both primary and secondary names of the colour white. For the sake of creating poetic images of the nature, human appearance, his physiology and emotions Tuwim used conventional connotations of the colour white.
Year
Volume
14
Pages
147-160
Physical description
oryginalny artykuł
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Głowiński M., Wstęp, w: J. Tuwim, Wiersze wybrane, Wrocław 1964.
  • Handke K., Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012.
  • Seniów A., Funkcje stylistyczne motywów kwiatowych w lirykach miłosnych Juliana Tuwima, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, red. L. Mariak, A. Seniów, Szczecin 2011.
  • Seniów A., Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima, „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 12, 2013.
  • Seniów A., Właściwości stylistyczno-semantyczne barwy białej w językowej kreacji zimowych pejzaży na przykładzie wierszy Juliana Tuwima, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, t. IV, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, Szczecin 2013.
  • Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004.
  • Tuwim J., Wiersze 1, 2, w: idem, Dzieła, t. I, Kraków 1955.
  • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4071f51-d766-4d13-8d56-335bd4e39eaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.