PL EN


2017 | 492 | 9-17
Article title

Współpraca międzysektorowa podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest diagnoza liczebności istniejących w województwie zachodniopomorskim podmiotów ekonomii społecznej z podziałem na zarejestrowane, istniejące i aktywne; przedstawienie zakresu współpracy międzysektorowej tych podmiotów z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, ośrodkami ekonomii społecznej, sektorem biznesu i nauki oraz wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Spośród 800 zarejestrowanych jednostek 83% faktycznie istnieje, a tylko 64% jest aktywnych. Badane podmioty najczęściej współpracują z sektorem biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a najrzadziej z sektorem nauki. Największą aktywność wykazują KIS-y i CIS-y, a najmniejszą spółdzielnie. Okazało się, że wzajemne potrzeby i oczekiwania przedstawicieli ekonomii społecznej, sektora nauki i biznesu są ze sobą wzajemnie skorelowane, co stanowi szansę na nawiązanie partnerstwa.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4072eb1-9e89-45f4-b08c-da83386b411b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.