PL EN


2018 | 522 | 193-208
Article title

Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kapitał własny stanowi podstawową kategorię ekonomiczną związaną nierozerwalnie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z ekonomicznego punktu widzenia odgrywa on rolę zapewaniającą zwrot powierzonych środków względem wierzycieli jednostki (realność zwrotu powierzonych środków finansowych) oraz zabezpieczającą względem samej jednostki i prowadzonej działalności (m.in. zabezpieczenie możliwości kontynuowania działalności gospodarczej). Powstaje zasadnicze pytanie, i tym samym wskazany zostaje przedmiot zainteresowania, analizy, jak należy rozumieć kapitał w ujęciu ekonomicznym (gospodarczym), w tym na gruncie nauki i praktyki rachunkowości oraz jak spółki na GPW z indeksu WIG30 radzą sobie z zachowaniem kapitału.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4078aed-e8df-4028-9864-1c2628146203
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.