PL EN


2019 | 26/2 | 1-19
Article title

Polskojęzyczne opisy przypadku z zakresu psychiatrii i psychologii – model tekstowy czy wyjątek? Część II

Content
Title variants
EN
Case reports in the field of psychiatry and psychology in Polish – a text model or an exception? Part II.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this series of articles is to identify and characterize the main linguistic and structural features of medical case reports in the field of psychiatry and psychology. The series is divided into to two parts: theoretical and empirical. The main purpose of the first part is to present the theoretical background of the discourse of psychiatry and psychology, including the characteristics of case reports of these disciplines and instructions for authors for preparing this type of text, as well as the narrative approach, case conceptualization etc. The second part is an empirical one. The main research question is whether the case reports of psychiatry and psychology are typical representatives of the microgenre or whether they are different with respect to particular levels of the texts. The present authors focus on the structure of case reports and their rhetorical character – the way of presenting particular information and its linguistic representation. The psychiatric and psychological case reports will be compared with the case reports from clinical and surgical disciplines, for instance cardiology or otorhinolaryngology. The study presents both differences and similarities between the two types of case reports, which are illustrated with representative examples from the research material.
Year
Issue
Pages
1-19
Physical description
Dates
published
2019-06-24
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Adam Mickiewicz University, , Faculty of English, Department of Sociolinguistics and Discourse Studies
References
 • Murawska, M. (2014), Spójność tekstu specjalistycznego a obraz pacjenta w medycznym opisie przypadku, (w:) M. Kornacka (red.), Studi@ Naukowe 23. Spójność tekstu specjalistycznego. Warszawa, 80–89.
 • Nowell-Smith, H. (1995), Nineteenth-century Narrative Case Histories: An Inquiry into Stylistics and History, (w:) „CBMH/BCHM” 12, 47–67.
 • Nwogu, K. (1990), Discourse Variation in Medical Texts: Schema, Theme and Cohesion on Professional and Journalistic Accounts. Nottingham.
 • Nwogu, K. (1991), Structure of Science Popularizations: A Genre-analysis Approach to the Schema of Popularized Medical Texts, (w:) „English for Specific Purposes” 10(2), 111–123.
 • Nwogu, K. (1997), The Medical Research Paper: Structure and Functions, (w:) „English for Specific Purposes” 16(2), 119–138.
 • Swales, J. (1990), Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge.
 • Virués-Ortega, J./ R. Moreno-Rodriguez (2008), Guidelines for Clinical Case Reports in Behavioural Clinical Psychology, (w:) „International Journal of Clinical and Health Psychology” 8(3), 765–777.
 • Zabielska, M./ M. Żelazowska (2016), Spójność tekstu specjalistycznego a obraz pacjenta w medycznym opisie przypadku (kontynuacja badania), (w:) M. GórniczM. Kornacka (red.), Studi@ Naukowe 34. Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa, 112–124.
 • Żelazowska-Sobczyk, M./ M. Zabielska (2018), Tytuły w polskojęzycznych opisach przypadków medycznych: wstęp do badań, (w:) „Applied Linguistics Papers” 25(2), 183–202.
 • Żelazowska-Sobczyk, M. (2019), Polskie i angielski opisy przypadków medycznych w ujęciu kontrastywnym. (Studi@ Naukowe 43). Warszawa.
 • PP1 – Tylec, A. i in. (2018), Trudności drugorzędowej profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet leczonych z powodu schizofrenii paranoidalnej – opis przypadku, (w:) „Psychiatria Polska” 52(2), 251–259.
 • PP2 – Antosik-Wójcińska, A./ M. Chojnacka/ Ł. Święcicki (2017), Objawy psychotyczne jako powikłanie przebiegu leczenia elektrowstrząsowego – opis przypadku, (w:) „Psychiatria Polska” 51(1), 23–27.
 • PP3 – Objawy neurologiczne i neuropsychologiczne w przewlekłej postaci choroby Whipple’a – opis przypadku, (w:) „Psychiatria Polska” 51(5), 953–961.
 • PP4 – Paszyńska, E. i in. (2016), Zmiany w jamie ustnej w przebiegu intensywnych wymiotów u pacjentki z zaburzeniem wegetatywnym występującym pod postacią somatyczną – opis przypadku, (w:) „Psychiatria Polska” 50(3), 521–531.
 • PP5 – Narowska, D. i in. (2015), Częste problemy w leczeniu zespołu niespokojnych nóg – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa, (w:) „Psychiatria Polska” 49(5), 921–930.
 • PPK1 – Mazur, A./ I. Chojnowska-Ćwiąkała (2016), Zespół Aspergera u 19-letniej kobiety ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji – opis przypadku, (w:) „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 16(1), 38–46.
 • PPK2 – Łucka, I. i in. (2014), Zespół Aspergera u bliźniąt – dylematy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku, (w:) „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 14(1), 55–60.
 • PPK3 – Pawełczyk, A. i in. (2012), Zjawiska autoskopiczne – przegląd badań i opis przypadku, (w:) „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 12(3), 193–198.
 • PPK4 – Gmitrowicz, A./ M. Kozińska-Lipińska/ M. Grancow-Grabka (2012), Diagnostyczna funkcja arteterapii na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – opis przypadku, (w:) „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 12(3), 199–202.
 • PPK5 – Józefowicz, O. i in. (2011), Obłęd we dwoje. Opis przypadku, (w:) „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 11(3), 194–196.
 • PSYCH1 – Srebrny, K. (2018), O nieudanej próbie zmagań z organizacją patologiczną, (w:) „Psychiatria” 15(3), 165–172.
 • PSYCH2 – Murawiec, S. (2017), Duloksetyna w leczeniu depresji z bólem fizycznym i psychicznym, (w:) „Psychiatria” 14(3), 144–149.
 • PSYCH3 – Sokół-Szawłowska, M. (2015), Opis przypadku 72-letniej pacjentki w kontekście etapów przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz form polskiej opieki psychiatrycznej trwającej od prawie pół wieku, (w:) „Psychiatria” 12(3), 195–200.
 • PSYCH4 – Świerkosz, A. i in. (2015), Zaburzenia dysocjacyjne czy psychotyczne? Stupor u 23-letniej pacjentki, (w:) „Psychiatria” 12(3), 201–207.
 • PSYCH5 – Murawiec, S. (2016), Pregabalina – opis przypadku w kontekście wiedzy na temat działania leku i praktyczne wskazówki stosowania, (w:) „Psychiatria” 13(1), 17–24.
 • CSN1 – Zamelska, U. i in. (2018), Zator tętnicy środkowej siatkówki jako pierwsza manifestacja kliniczna w postaci powikłania zatorowo-zakrzepowego jednopłatkowej zastawki aortalnej – opis przypadku, (w:) „Choroby Serca i Naczyń” 15(4), 245–250.
 • CSN2 – Młodzianowski, A.T. (2018), Nawracająca kardiomiopatia takotsubo wywołana zaostrzeniem przewlekłym obturacyjnej choroby płuc i beta-mimetykami, (w:) „Choroby Serca i Naczyń” 15(3), 177–180.
 • FC1 – Michalska, A. i in. (2018), Nadciśnienie tętnicze w okresie laktacji – czy zawsze należy leczyć?, (w:) „Folia Cardiologica” 13(2), 169–172.
 • FC2 – Kutek, B./ J. Kusa (2018), Kardiomiopatia takotubo u dziecka – opis przypadku, (w:) „Folia Cardiologica” 13(3), 264–268.
 • HM1 – Szypuła-Perkosz, I. i in. (2017), Skuteczna chemioterapia indukująco-konsolidująca u 20-letniej chorej na ostrą białaczkę promielocytową niewyrażającej zgody na przetoczenia preparatów krwiopochodnych z powodu przekonań religijnych, (w:) „Hematologia” 8(2), 152–158.
 • HM2 – Gołos, A. i in. (2017), Współistnienie dyskrazji komórek plazmatycznych zespołu mielodysplastycznego – opisy przypadków i przegląd piśmiennictwa, (w:) „Hematologia” 8(2), 144–151.
 • NA1 – Skarżyński, H./ K. Osińska/ P.H. Skarżyński (2018), Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem MELAS, (w:) „Nowa Audiofonologia” 7(4), 61–65.
 • NA2 – Dziendziel, B. i in. (2018), Trudności i wyzwania w leczeniu niedosłuchu u dziecka z zespołem Kostmanna – opis przypadku, (w:) „Nowa Audiofonologia” 7(3), 73–78.
 • PPO1 – Kłodawska, A./ K. Amernik/ E. Jaworowska (2018), Rzadki nowotwór przewodu słuchowego wywodzący się z gruczołów woskowinowych – opis przypadku, (w:) „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” 7(3), 32–36.
 • PPO2 – Sroka, P./ S. Okła (2018), Olbrzymi gruczolak wielopostaciowy nosa i zatok przynosowych, (w:) „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” 7(3), 26–31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9354
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f412f03a-4b43-4b2d-b115-55c2e5a20ba1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.