PL EN


2019 | 1 (126) | 119-123
Article title

recenzja książki: Elwira Gross–Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji

Title variants
EN
Review: Elwira Gross–Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji [Diversity management: Towards differentiated human resources in the organization]
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
119-123
Physical description
Document type
Review
Dates
published
2019-02-15
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
References
 • Borkowska S., Jawor-Joniewicz A., red. (2016), Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością, Warszawa, IPiSS.
 • Cewińska J., Mizera-Pęczek P., red. (2017), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Łódź, Wydawnictwo SIZ.
 • Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Wolters Kluwer business.
 • Knights D., Omanowić V. (2015), (Mis)managing diversity: exploring the dangers of diversity management orthodoxy, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, vol. 35, nr 1.
 • Koźmiński A. K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa, PWE.
 • Lisowska E., Sznajder A., red. (2013), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa, Konfederacja Lewiatan.
 • Pocztowski A. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, Warszawa, C.H.Beck.
 • Price A. (2004), Human Resource Management in a Business Context, wyd. II, London, Thomson Learning.
 • Reilly P., Williams T. (2012), Global HR, Challenges Facing the Function, Farnham UK, Gower.
 • Sołtys A. (2016), Koncepcje, modele i metody zarządzania różnorodnością, w Listwan, T., Sułkowski Ł. (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Diffin.
 • Striker M., red. (2017), Problemy różnorodności w zarządzaniu, Łódź, Wydawnictwo SIZ.
 • Wojtaszczyk K., red. (2017), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź, Wydawnictwo SIZ.
 • Wziątek-Staśko A. (2014), Diversity management – still underrated strategy of human resource management in modern organizations, Forum Scientiae Oeconomia, nr 1.
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2017), nr 3–4 (116–117).
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2017), nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2543-4411
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f413a4f4-ed32-45b6-8e06-00833094d562
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.