PL EN


2014 | 201 | 244-254
Article title

Polityka rachunkowości w zakresie prac badawczo-rozwojowych a wynik finansowy

Content
Title variants
EN
The Accounting Policies of the Works of Research and Development and Financial Results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Works of research and development requires incurring costs, that affect the level of financial results in the longer or shorter period of time. The purpose of this article is therefore an attempt to answer the question, what is the role of the accounting policy of works of research and development in the formation of the financial results of the business entity? The article uses an analysis of the literature, regulation of law, economic practice observation and conclusions of the resulting from research in the formulation of principles of accounting policy of works of research and development.
Year
Volume
201
Pages
244-254
Physical description
Contributors
References
  • Cebrowska T., Zmiana zasad wyceny a błąd podstawowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 911, Wrocław 2001.
  • Fedak Z., Sprawozdanie z działalności. Zamknięcie roku 2011, "Rachunkowość" 2011.
  • Hendriksen E.A., Breda M.F., Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, International Accounting Standards Committe, London 2011, przetłumaczone i wydane przez SKwP, Warszawa.
  • Piotrowska K., Prace badawczo-rozwojowe a polityka rachunkowości, w: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości, red. H. Żukowska, B. Sawicka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
  • Piotrowska K., Koszty prac badawczo-rozwojowych a wynik finansowy, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56, Wrocław 2009.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f416620b-e481-40aa-b18e-be067fab2305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.