Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 23 | 197-211

Article title

O tworzeniu i technikach przekładu tzw. „easter eggów“ na wybranych przykładach z trylogii gier komputerowych „Wiedźmin“ i jej tłumaczenia na język niemiecki

Content

Title variants

EN
The different ways of creating and translating easter eggs on example of computer games trilogy “The Witcher” and its German renditions.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In his article the author discusses the different ways of creating and translating of so-called easter eggs according to i.a.. polysystem theory of Itamar Even-Zohar. The corpus of analysis are the quest names of popular computer games trilogy “The Witcher” with its whole Digital-Loop-Carrier-Package and its German rendition.

Keywords

Year

Issue

23

Pages

197-211

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Barańczak, S. (2004), Ocalone w tłumaczeniu, Kraków.
 • CD-PROJEKT RED (2007), Wiedźmin. Polska.
 • CD-PROJEKT RED (2011), Wiedźmin 2: Zabójcy Królów. Polska.
 • CD-PROJEKT RED (2015), Wiedźmin 3: Dziki Gon. Polska.
 • CD-PROJEKT RED (2015), Wiedźmin 3: Serca z Kamienia. Polska.
 • CD-PROJEKT RED (2016), Wiedźmin 3: Krew i wino. Polska.
 • Cherkas, N. V. (2004), Linguostylistic Means of Conveying Biblical Motifs in the Postwar American Novel. L’viv.
 • Cooke, D./ Brubaker, E. (2015), Selinas großer Coup. Hamburg.
 • Cooke, D./ Brubaker, E. (2002/2017), Wielki skok Seliny. Warszawa.
 • Dąbrowski, M. (2000), Postmodernizm: Myśl i tekst. Kraków.
 • Delahunty, A./ S. Dingen/ P. Stock (2001), The Oxford Dictionary of Allusions. New York. [AL].
 • Deutsches Universalwörterbuch DUDEN (2007), Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich. [DUD].
 • Donner, R. (1999a), Teoria spisku, (w:) Portal Filmweb.pl. (URL http://www.filmweb.pl/Teoria.Spisku). [Pobrano: 12.05.2017].
 • Donner, R. (1999b), Fletchers Visionen, (w:) Portal Moviepilot.de (URL http://www.moviepilot.de/movies/fletchers-visionen). [Pobrano: 12.05.2017].
 • Easter Egg (2016), (w:) Wikipedia: Wolna Encyklopedia. (URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Easter_egg [Pobrano: 12.05.2017].
 • Even-Zohar, I. (1990), Polysystem Studies, (w:) „Poetics today 11/1”.Tel-Aviv, 1-268.
 • Heidemann, G. (2017), Convivium 8. Łódź (w druku).
 • Heinemann, W. (1997), Zur Eingrenzung des Intertextualitätsbegriffes aus textlinguistischer Sicht, (w:) J. Klein/ U. Fix (red.), Textbeziehungen: linguistische und literaturwissenschaftliche Beiträge zur Intertextualität. Tübingen, 21-37.
 • Hendryk, E. (2001), Auf dem Weg zu einem kreativen Umgang mit dem Internet, (w:) E. Hendryk/ J. Watrak (red.), Internet als neue kreative Ausdrucksform. Koszalin, 9-19.
 • Herrington, R. (1989a), Wykidajło (w:) Portal Filmweb.pl. (URL http://www.filmweb.pl/film/Wykidaj%C5%82o-1989-11815#). [Pobrano: 12.05.2017].
 • Herrington, R. (1989b), Road House, (w:) Portal Moviepilot.de. (URL http://www.moviepilot.de/movies/road-house). [Pobrano: 12.05.2017].
 • Kalinowski, L. (1981), O możliwościach odczytywania dzieła sztuki, (w:) J. Białostocki et al. (red.), Tesera: sztuka jako przedmiot badań. Kraków, 106–120.
 • Kiklewicz, A. (2006), Język, komunikacja, wiedza. Mińsk.
 • Koller, W. (1992), Einführung in die Übersetzungswissenschaft. HeidelbergWiesbaden.
 • Konopnicka, M. (1890/2008), Nasza szkapa. Kraków.
 • Kuhnke, I. (1995), Polnische schöne Literatur in deutscher Übersetzung. Mainz.
 • Lebiedziński, H. (1989), Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi. Warszawa.
 • Lennon, P. (2001), Die Rolle von Anspielungen in britischen Zeitungstexten, (w:) „Zeitschrift für Angewandte Linguistik 34“, 5–25.
 • Lipiński, K. (2004), Vademecum tłumacza. Kraków.
 • Mickiewicz, A. (1832/2009), Dziady. Poznań.
 • Nida, E. (1969), Science of Translation, (w:) „Language” 45, 483–498.
 • Nycz, R. (2000), Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków.
 • Porazińska, J. (1925), Na Wojtusia z popielnika, (w:) „Dzidziusiowo” (URL http://dzidziusiowo.pl/file/na-wojtusia-janina-porazinska). [Pobrano: 12.05.2017].
 • Schreiber, M. (1993), Übersetzung und Bearbeitung: Zur Differenzierung und Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs. Tübingen.
 • Schultze, B. (1992), Montage in Tadeusz Różewicz Kartoteka und in den deutschen Übersetzungen: Poetische und andere Fremdheit als Aufgabe für Übersetzer, (w:) F. Lönker (red.), Die literarische Übersetzung als Medium der Fremdsprachenerfahrung. Berlin, 175–203.
 • Scorsese, M. (2002), Gangi Nowego Jorku, (w:) Portal Filmweb.pl. (URL http://www.filmweb.pl/Gangi.Nowego.Jorku). [Pobrano: 12.05.2017].
 • Stiller, B. (2013a), Sekretne życie Waltera Mitty, (w:) Portal Filmweb.pl. (URL http://www.filmweb.pl/film/Sekretne+%C5%BCycie+Waltera+Mitty-2013-107587). [Pobrano: 12.05.2017]
 • Stiller, B. (2013b), Das erstaunliche Leben des Walter Mitty, (w:) Portal Moviepilot.de. (URL http://www.moviepilot.de/movies/das-erstaunliche-leben-deswalter-mitty). [Pobrano: 12.05.2017].
 • Stolze, R. (2005): Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen.
 • Sulikowski, P. (2013), Mountains and Words – Tadeusz Różewicz’s Selected Poems in English. On Translation Techniques in the Language of Poetry. Hamburg.
 • Sulikowski, P. (2016), Der literarische Text und I-Faktoren in der Übersetzung. Anhand ausgewählter Werke Zbigniew Herberts im Deutschen und Englischen. Frankfurt am Main
 • Szymczak, M. (1981), Słownik języka polskiego. Warszawa. [SZYM]
 • Świerkocki, M. (1997), Postmodernizm: Paradygmat nowej kultury. Łódź.
 • Święch, J. (1984), Przekłady i autokomentarze (w:) E. Balcerzan (red.), Wielojęzyczność literatury a problemy przekładu artystycznego. Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk-Łódź, 44–66.
 • Urbanek, D. (2004), Pęknięte lustro: Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f416d817-60ca-4c65-bf39-26026417267b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.