PL EN


2015 | 4(82) | 103-110
Article title

PORÓWNANIE KOSZTÓW ZABIEGÓW OCHRONY JABŁONI PRZED PRZĘDZIORKIEM OWOCOWCEM I OWOCÓWKĄ JABŁKÓWECZKĄ PRZY WYKORZYSTANIU RÓŻNYCH ŚRODKÓW

Title variants
EN
Comparative analysis of the protection costs of selected orchard crops against insects using plant protection products containing active substances of chemical and natural origin
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The cost of apple protection against fruit-tree red spider mite (Metatetranychus ulmi) and codling moth (Laspeyresia pomonella) was analyzed. The plant protection products containing active substances of natural and chemical origin were listed and compared. The analysis of protection costs considering 15 products failed to confirm the thesis that the protection with the use of chemical substances is cheaper than using the substances of natural origin. The products containing substances of natural origin do not ensure protection against all economically important insects and their availability is worse in comparison to chemical products.
Contributors
 • Mgr inż. Magdalena Szulc, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin, ul. Władysława Wegorka 20, 60-318 Poznań, Poland
References
 • 1. Bugała Anna, Kraciński Paweł, Nosecka Bożena, Zaremba Łukasz (2014): Sytuacja na światowym rynku wybranych przetworów owocowych i warzywnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7658-509-3, Warszawa, p. 11-14.
 • 2. Gantner Magdalena (2009): Koszty ochrony plantacji leszczyny przed szkodnikami i chorobami, „Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (4)”, p.1610-1616.
 • 3. Matyjaszczyk Ewa (2014): Rynek środków ochrony roślin w Polsce w 2012 roku w ujęciu ilościowym i wartościowym, Roczniki Naukowe, tom XVI, zeszyt 3, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, p. 177-182.
 • 4. Nosecka Bożena (2014): Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, z. 3, p. 133-144.
 • 5. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny (2013), Zakład Wydawnictw Statystycznych, ISSN 1507-9449, Warszawa, p. 40.
 • 6. Paszko Dariusz (2006): Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na przykładzie specjalistycznych gospodarstw sadowniczych województwa lubelskiego, „Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa tom 14”, Skierniewice, p. 95-105.
 • 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2014), Główny Urząd Statystyczny 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, p. 207, 209.
 • 8. Stefko Olga (2013): Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa, „Zeszyty Naukowe SGGW nr 1”, tom XXVI, Warszawa, p. 169-176.
 • 9. Stefko Olga i Ciesielska Barbara (2013): Znaczenie kapitałochłonności w ogrodnictwie, „Journal of Agribusiness and Rural Development 3(29)”, p. 1-8.
 • 10. Wachowiak Marek i Kierzek Roman (2009): Ekonomiczne aspekty techniki wykonywania zabiegów ochrony roślin, „Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (4)”, p. 1668-1675.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f41a32c1-7fd6-4320-9503-63236826e0a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.